Scroll Top
kosz zakupy


UOKiK zobowiązał do zmiany praktyk niekorzystnych dla dostawców produktów rolno-spożywczych.
Fot. Alexa z Pixabay


UOKiK zobowiązał do zmiany praktyk niekorzystnych dla dostawców produktów rolno-spożywczych.
Fot. Alexa z Pixabay

Intermarche zwróci pieniądze dostawcom

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał spółkę SCA PR, odpowiedzialną za zakupy w sieci Intermarche, do zmiany praktyk niekorzystnych dla dostawców produktów rolno-spożywczych.

Jak informuje UOKiK, spółka zawierała umowy dotyczące warunków handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych na dany rok z opóźnieniem, oczekując od kontrahentów uwzględnienia nowych warunków od początku tego roku. Ponadto dostawcy byli obciążeni dodatkowymi rabatami, nie przewidzianymi w pierwotnych umowach o dostawy. Spółka uzyskiwała od dostawców rabat retrospektywny, mimo że wartość obrotu, od której strony w uprzedniej umowie uzależniły jego udzielenie, nie została osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym.

Spółka SCA PR zwróci pobrane kwoty wraz z odsetkami za rabaty zakwestionowane przez Prezesa UOKiK oraz przestanie zawierać z dostawcami umowy określające warunki rabatów na dany rok już po jego rozpoczęciu, z mocą wsteczną.

Posty powiązane

error: Content is protected !!