Scroll Top
spotkanie minister eksporterzy stół

Rozmowy z przedstawicielami eksporterów zbóż 30 marca 2023;
Fot. gov.pl

Rozmowy z przedstawicielami eksporterów zbóż 30 marca 2023;
Fot. gov.pl

Kto siedział przy rolniczym okrągłym stole?

Lista uczestników okrągłego stołu z 29 marca jest krótsza, niż podawano wcześniej. Kto próbował załatwić tam swoje interesy?

„W dzisiejszych obradach Okrągłego Stołu Rolniczego uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli rolników i przedsiębiorców” – taką informację zamieściło MRiRW na swojej stronie internetowej po obradach zorganizowanych w ministerstwie 29 marca 2023 roku dla „przedstawicieli związków, organizacji i samorządu rolniczego oraz firm działających w sektorze zbożowym”, które zyskały nazwę Okrągłego Stołu Rolniczego.

Jak się jednak teraz okazuje, do „blisko 50” uczestników obrad było daleko, bliżej do 40 – a i to nie całkiem blisko, jeśli zważyć na trzy anonimowe osoby, umieszczone na liście liczącej 40 pozycji i na kilka organizacji i instytucji podporządkowanych innym, a wpisanych jako oddzielne.

Lista uczestników obrad okrągłego stołu z 29 marca, przekazana dziś przez MRiRW, jest następująca:

 1. Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich “REGIONY”
 2. Związek Zawodowy Rolnictwa „SAMOOBRONA”
 3. Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”
 4. Stowarzyszenie „Oszukana wieś”
 5. AGROunia
 6. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego
 7. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych
 8. Lubelska Izba Rolnicza
 9. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
 10. Związek Zawodowy Rolnictwa “Korona”
 11. Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
 12. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
 13. Związek Grup Producentów Rolnych Zbóż i Rzepaku
 14. Federacja Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP
 15. Związek Młodzieży Wiejskiej
 16. Polskie Towarzystwo Rolnicze
 17. Federacja Gospodarki Żywnościowej RP
 18. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”
 19. Polski Związek Producentów Kukurydzy
 20. Polska Federacja Rolna
 21. Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz
 22. Krajowa Grupa Spożywcza
 23. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 24. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
 25. Zamojskie Towarzystwo Rolnicze
 26. Krajowa Izba Biopaliw
 27. Krajowa Rada Izb Rolniczych
 28. Instytut Gospodarki Rolnej
 29. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
 30. Viterra Polska Sp. z o.o.
 31. Bunge Polska
 32. Cargill Poland Sp. z o. o.
 33. ELEWARR Sp. z o. o.
 34. ADM Direct Sp. z o.o.
 35. Mondry Sp. z o.o.
 36. LDC Polska Sp. z o.o.
 37. Daku Sp. z o.o.
 38. Rolnik, producent zbóż i roślin oleistych
 39. Rolnik gmina Laszki
 40. Rolnik gmina Stubno

Trzeba też podkreślić, że lista podpisujących dodatkowe „Wezwanie” skierowane do rządu po tych obradach liczyła 15 pozycji – podpisy są nieczytelne, nie zamieszczono nazwy reprezentowanej organizacji.

Więcej:

Czego oczekują rolnicy od rządu w związku z sytuacją na rynku zbóż?

Zwraca uwagę stosunkowo niewielkie zainteresowanie spotkaniem ze strony reprezentantów rolników uprawiających zboża i samych rolników – dopisano ich na liście trzech.

Na liście obecności przedstawionej przez MRiRW są natomiast wyjątkowo licznie reprezentowani eksporterzy.

Eksporterzy spotkali się z ministrem Kowalczykiem także następnego dnia, w obecności „służb dyplomatycznych”, jak podało MRiRW w komunikacie prasowym. 30 marca porozumiano się co do usprawnień logistycznych – minister zapewnił, że zboże w portach będzie miało pierwszeństwo, są nowe rynki zbytu, a „importować zboże chcą m.in. kraje afrykańskie”. Zapowiedziano też kolejne spotkanie „w najbliższym możliwym czasie, zostaną omówione wszystkie szczegóły techniczne dotyczące świadectw fitosanitarnych”.

Jeśli przyznać, że 15 spośród (niespełna, jeśli odliczyć te wpisane podwójnie) 37 organizacji obecnych podczas okrągłego stołu nie było zadowolonych z ustaleń i postanowiło wystosować do MRiRW własne dodatkowe wezwanie do działań, trzeba zapytać, komu i w jakim celu miało służyć to spotkanie, rzekomo zakończone ustaleniami, które teraz realizuje ministerstwo?

Posty powiązane

error: Content is protected !!