Scroll Top
rzepak kombajn

Rośnie potrzeba bieżącego monitorowania wielkości skupu Fot. Stefan-1983 z Pixabay

Rośnie potrzeba bieżącego monitorowania wielkości skupu Fot. Stefan-1983 z Pixabay

Skupujesz zboże, rzepak lub warzywa i owoce? Poinformujesz o tym codziennie

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych ma na celu rozszerzenie zbierania bieżących codziennych informacji dotyczących wielkości skupu wybranych artykułów rolno-spożywczych, w tym w szczególności ziarna zbóż oraz rzepaku, a także owoców i warzyw.

Uzasadnienie projektu jest krótkie:

„Nadmierny przywóz z Ukrainy spowodował destabilizację krajowego rynku rolnego, co uzasadnia potrzebę bieżącego monitorowania wielkości skupu ww. artykułów rolno-spożywczych.

Obowiązkowi przekazywania danych dotyczących wielkości skupu będą podlegali przedsiębiorcy, wskazani przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, którzy będą dokonywali skupu wymienionych w rozporządzeniu artykułów (w szczególności ziarna zbóż i rzepaku) bezpośrednio od producenta.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu, formy, oraz zakresu przekazywanych informacji przedsiębiorca otrzyma w zawiadomieniu, które otrzyma od ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Zebrane informacje pozwolą na bieżącą analizę sytuacji rynkowej, na podstawie której administracja państwowa będzie mogła podejmować właściwe decyzje.

Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.

Dane mają być przekazywane za dzień poprzedni, do godz. 12 następnego dnia.

Jak podano, projekt dotyczy ok. 1500 przedsiębiorców dokonujących skupu artykułu rolno-spożywczego bezpośrednio od producenta.

Posty powiązane

error: Content is protected !!