Scroll Top
tłum

Gminy żądają zbyt wielu danych osobowych od osób głosujących w sprawie budżetów obywatelskich.
Fot. Reimund Bertrams z Pixabay

Gminy żądają zbyt wielu danych osobowych od osób głosujących w sprawie budżetów obywatelskich.
Fot. Reimund Bertrams z Pixabay

Jakie dane niezbędne przy głosowaniu na budżety obywatelskie?

Zdaniem sądów administracyjnych i Rzecznika Praw Obywatelskich gminy żądają zbyt wielu danych osobowych od osób głosujących w sprawie budżetów obywatelskich.

Jak podkreśla RPO, cytując wyrok z 11 grudnia 2020 r.  wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny, identyfikacja mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego może zostać dokonana za pomocą bardzo wąskiego zakresu danych osobowych –  imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

„Określając zasady budżetu obywatelskiego, prawodawca lokalny powinien zatem dążyć do wprowadzeniu takiego systemu identyfikowania mieszkańców, który będzie uniemożliwiał wielokrotne głosowanie tym samym osobom oraz uniemożliwi głosowanie tym, którzy nie są mieszkańcami” – uważa RPO. Tymczasem sytuacja w gminach nie zmienia się.

RPO poprosił zatem Prezesa UODO o opinię i poinformowanie, jakie prezes Urzędu podejmował i podejmuje działania, które mogłyby wpłynąć na zmianę wadliwej praktyki samorządów.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że kwestie te budzą wątpliwości organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.

„Problem związany z przetwarzaniem danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest obecnie przedmiotem analizy organu nadzorczego, a o podjętych działaniach w tej sprawie stosowne informacje zostaną przekazane Panu Rzecznikowi do wiadomości” – pisze PUODO.

Posty powiązane

error: Content is protected !!