Scroll Top
paper-g6eb57471d_1920

Rząd zapowiada więcej pieniędzy na rolnictwo w 2023 r.
Fot. Paweł Szymczuk z Pixabay

Rząd zapowiada więcej pieniędzy na rolnictwo w 2023 r.
Fot. Paweł Szymczuk z Pixabay

Budżet na 2023 rok przyjęty

Rząd zapowiada w 2023 roku zwiększenie wydatków w obszarze m.in. rolnictwa.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, dochody budżetu państwa planowane są na poziomie 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. wyniesie nie więcej niż 68 mld zł. W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności, rozpoczęcie realizacji projektów z KPO oraz podwyżki dla nauczycieli.

Rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę społeczno-gospodarczą, zapewni środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny.

Zapewniono też o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8% a także wzrost nakładów m.in. na rolnictwo (kwot nie podano).

W 2023 zaplanowano wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym.

Posty powiązane

error: Content is protected !!