Scroll Top
protest w Szczecinie

Czy wrócą protesty w Szczecinie?

Czy wrócą protesty w Szczecinie?

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie umowy dzierżawy z Babinka

Władysławowi Serafinowi, prezesowi KZRKiOR, udało się to, o co bezskutecznie zabiegały KOWR i MRiRW – tylko nie wiedziały, jak to osiągnąć.

A – jak się okazuje – wystarczyło zapukać do prokuratury, a nie Prokuratorii Generalnej. I opisać aneksy do umowy dzierżawy, zawierane wcześniej, niż wydawało się to istotne w KOWR.

Bo KOWR dopatrywał się możliwości błędu w ostatnim zawartym do umowy w Babinku aneksie, przedłużającym tę umowę. Tymczasem prokuratura widzi sens przyjrzenia się także aneksom wcześniejszym, umożliwiającym zawarcie tego ostatniego.

Więcej o działaniach KOWR w tej sprawie:

Umowę dzierżawy PRP Babinek zbada prokuratura – na wniosek Serafina i Telusa?

KOWR za PG: Umowa dzierżawy dla PRP Babinek przedłużona prawidło

Pismem z 29 sierpnia Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, 2 Wydział do spraw Przestępczości Gospodarczej, poinformowała Władysława Serafina, prezesa KZRKiOR, o wszczęciu śledztwa (podkreślenia red.) „w sprawie mającego miejsce nie później niż od dnia 27 października 2022 r. do dnia 27 stycznia 2023 r. w Szczecinie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz Zarządzenia nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wykonywanej umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez funkcjonariuszy publicznych, zatrudnionych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie poprzez zawarcie aneksów nr 9,10 i 11 do umowy dzierżawy nieruchomości rolnej z dnia 8 lipca 1993 r. z Przedsiębiorstwem Rolno-Przemysłowym Babinek Sp. z o.o. bez wymaganego pełnomocnictwa szczególnego Dyrektora Generalnego KOWR oraz z przekroczeniem terminu, ograniczającego możliwość przedłużenia okresu dzierżawy na okres od 5 do 8 lat, a także nie dokonując uprzednio analizy pod względem ewentualnego zapotrzebowania na grunty, zgłaszanego przez okolicznych rolników, czym działano na szkodę interesu publicznego, w szczególności ograniczając możliwość wydzierżawienia nieruchomości na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, tj. o czyn z art. 231 par. 2 kk”.

Nie wiadomo, czy podobne zawiadomienie otrzymał też minister Telus – bo przypomnijmy, że zapewniał rolników protestujących w Szczecinie w związku z tą dzierżawą, że złożył w prokuraturze pismo zawiadamiające o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, podobnie jak KZRKiOR.

Nie wiadomo też, co zamierza w związku z wszczętym śledztwem niedawno powołany pełnomocnik ministra do spraw dzierżawy ziemi z ZWRSP – zapewne zna świetnie tę sprawę, chociażby jako dotychczasowy dyrektor Departamentu Prawnego w MRiRW.

Więcej:

Po co minister ma pełnomocnika do spraw dzierżawy ziemi z ZWRSP?

Aktualne pozostaje pytanie, czy dopiero prokuratura wyjaśni to, czego nie dostrzegły MRiRW, KOWR i Prokuratoria Generalna?

Posty powiązane

error: Content is protected !!