Scroll Top
euro gwiazdki

Protestujący dziś rolnicy kontynuują blokady.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Protestujący dziś rolnicy kontynuują blokady.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Czy rolnicy zakończą protesty?

Za nami burzliwy i owocujący wieloma rozstrzygnięciami dzień. Na ile przybliża rolników do zakończenia protestów?

Przede wszystkim ustalono w UE, że UE nie zakaże importu z Ukrainy, ale zakaże państwom członkowskim zakazywać go jednostronnie.

Więcej:

Liberalizacja handlu UE z Ukrainą przyjęta w UE

Liberalizacja handlu UE z Ukrainą przyjęta w UE

Zielony Ład zmodyfikowano i pozwolono państwom członkowskim na dalsze modyfikacje – ale program zostaje.

Więcej:

WPR do zmiany – jest rozporządzenie KE

WPR do zmiany – jest rozporządzenie KE

Nie ma żadnych decyzji prowadzących do umocnienia pozycji rynkowej rolników, ale podobno jest (tak twierdzi MRiRW, porozumienia jednak nikt nie opublikował) uzgodnienie stanowisk zawarte między protestującymi, a MRiRW w Jasionce.

Więcej:

Uzgodnienia MRiRW z protestującymi rolnikami zawarte w Jasionce

 

 

Uzgodnienia MRiRW z protestującymi rolnikami zawarte w Jasionce

Jeśli wierzyć nieoficjalnym doniesieniom (a nawet uczestnicy rozmów oficjalnie nie przekazali podpisanego dokumentu), podpisano dokument nazwany „porozumienie”.

Stwierdzono w nim, że obowiązujące embargo zostanie utrzymane, a minister rolnictwa „zwróci się z wnioskiem do Rady Ministrów o wstrzymanie tranzytu z Ukrainy” od 1 kwietnia tych samych produktów, których dotyczy embargo. „Do dnia wejścia w życie unijnego rozporządzenia ATM (5 czerwca 2024 r.) zarówno embargo, jak i wstrzymanie tranzytu obejmie także cukier”. Niezależnie od tego zadeklarowano „gotowość do wypracowania zestawu środków i działań, które złagodzą rolnikom negatywne konsekwencje zakłócenia rynku rolnego” – ma to być objęcie dopłatami „opartymi o schemat pomocy obowiązujący w 2023 roku” sprzedaży od 1 stycznia do 31 maja 2024 oraz utrzymanie podatku rolnego na poziomie nie wyższym niż w 2023.

Ustalenia zawarte w Jasionce okazują się cokolwiek nieżyciowe – zapowiadają jako główny środek zaradczy na kłopoty rolników „wstrzymanie tranzytu produktów, które obecnie objęte są już embargiem. Blokadzie mają podlegać wszystkie wrażliwe produkty” – podczas gdy jakiekolwiek embargo pojedynczego państwa ma być niemożliwe po przyjęciu uzgodnionych właśnie dziś w UE zasad dalszej liberalizacji handlu z Ukrainą. Czyli embargo będzie niemożliwe już od 5 czerwca – czyli wtedy, jak będzie co przywozić, bo to, co dotąd urosło, już przywieziono, na ile tylko pozwoliło miejsce w magazynach.

Czy po dzisiejszym zrywie – i nocnych rozmowach w Jasionce – rolnicy są bliżej załatwienia swoich problemów?

– Decyzja o tym, jak mają się zachować protestujący rolnicy, zależy wyłącznie do nich – mówi Polskiemu Radiu Władysław Serafin, prezes KZRKiOR, uczestniczący w nocnych rozmowach w Jasionce.

A protestujący nie zeszli z blokad, odbywających się dziś w całym kraju. I to jest najlepsza ocena przedstawionych – nocnych i porannych – propozycji.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!