Scroll Top
pociąg towarowy

Zapowiadane jest uruchomienie korytarza kolejowego o europejskim rozstawie szyn, łączącego Polskę, Ukrainę, Rumunię i Mołdawię
Fot. Korneel Luth z Pixabay

Zapowiadane jest uruchomienie korytarza kolejowego o europejskim rozstawie szyn, łączącego Polskę, Ukrainę, Rumunię i Mołdawię
Fot. Korneel Luth z Pixabay

MI: O współpracy transportowej Polski i Mołdawii

Uruchomienie korytarza kolejowego o europejskim rozstawie szyn, łączącego Polskę, Ukrainę, Rumunię i Mołdawię może pozwolić w przyszłości na utworzenie alternatywnego korytarza logistycznego dla transportów z Azji do Europy.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania rozwojem infrastruktury drogowej oraz unijne instrumenty do współpracy instytucjonalnej były tematami rozmowy wiceministra infrastruktury Rafała Webera z ministrem infrastruktury i rozwoju infrastrukturalnego Mołdawii Lilią Dabija. Spotkanie w Warszawie odbyło się 19 czerwca 2023 r.

– Gratulujemy Mołdawii uzyskania statusu kandydata do Unii Europejskiej. Jesteśmy gotowi dzielić się swoimi doświadczeniami w dostosowaniu poszczególnych sektorów transportu do wymogów i standardów jednolitego rynku – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Minister infrastruktury i rozwoju regionalnego Mołdawii L. Dabija podkreśliła, że Mołdawię czeka jeszcze długi proces negocjacyjny. W zakresie jej kompetencji negocjowany będzie m.in. rozdział “Transport, Infrastruktura i Mobilność” i w tym zakresie strona mołdawska będzie wdzięczna za pomoc i wsparcie polskimi doświadczeniami.

Ministrowie rozmawiali również o zasadach realizacji inwestycji transportowych zgodnych z wymaganiami UE, w tym środowiskowymi.

Wiceminister Weber poinformował o postępach priorytetowej inwestycji drogowej, czyli szlaku Via Carpatia, przedstawiając również podział zadań pomiędzy resortem infrastruktury a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Zarówno minister Lilia Dabija, jak i szef mołdawskiej Administracji Drogowej byli pod wrażeniem intensywności działań w zakresie realizacji polskich inwestycji i wyrazili przekonanie, że polskie doświadczenia są dla nich wzorcem i liczą na zapoznanie się (oprócz kwestii inżynierskich) z całym procesem nowych technologii, cyfryzacji i bezpieczeństwa w transporcie.

W uzupełnieniu wiceminister R. Weber na przykładzie korytarza Via Carpatia w Polsce wskazał, jak znaczny wpływ wywierają inwestycje infrastrukturalne na rozwój gospodarczy państwa i jego poszczególnych regionów, przytaczając konkretne przykłady firm, które zdecydowały się na inwestycje dzięki poprawie jakości dróg.

Podczas wizyty studyjnej delegacja Mołdawii zapoznała się z systemem dróg publicznych w Polsce.

Przedstawiciele MI zaprezentowali główny dokument programowy rozwoju infrastruktury drogowej: Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych oraz mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a także inne programy drogowe, w tym Program Budowy 100 obwodnic oraz Program wzmocnienia krajowej sieci drogowej do 2030 roku.

Omówiono planowanie strategiczne i proces realizacji inwestycji drogowych, z uwzględnieniem finansowania oraz powiązania tych inwestycji z programami i politykami UE.

Rozmowa ministrów z Polski i Mołdawii dotyczyła także prac w ramach inicjatywy JASPERS nad “Wstępnym studium wykonalności dla nowego unijnego korytarza kolejowego o normalnym rozstawie szyn, łączącego Polskę, Ukrainę, Rumunię i Mołdawię”, stanowiących bazę dla utworzenia nowoczesnego połączenia transportowego między UE, Mołdawią i Ukrainą.

– W obecnej sytuacji międzynarodowej uruchomienie korytarza kolejowego o europejskim rozstawie szyn, łączącego Polskę, Ukrainę, Rumunię i Mołdawię może pozwolić w przyszłości na utworzenie alternatywnego korytarza logistycznego dla transportów z Azji do Europy – zaznaczył wiceminister R. Weber.

– Mamy świadomość jak bardzo ważna jest interkonektywność, dlatego będziemy starać się uzyskać wsparcie unijne na naprawę ok 250 km linii kolejowych. Bardzo liczymy na pomoc Polski przy ubieganiu się o środki CEF – powiedziała minister Lilia Dabija.

Wiceminister R. Weber zapewnił, że Polska wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej, tak ważnej w obecnej sytuacji politycznej i transportowej.

Ministrowie rozmawiali również o kwestiach lotniczych, w tym planach rozwoju polskiego przewoźnika lotniczego na kierunku do Kiszyniowa. Strona mołdawska podkreśliła zainteresowanie polskimi wzorcami w zakresie zarządzania lotniskami, opracowaniem planów rozwoju lotnisk, tak by lotnisko w Kiszyniowie zarządzane było sprawnie, nowocześnie i z poszanowaniem zasad zdrowej konkurencji.

Ministrowie omówili również sytuację na rynku przewozów drogowych z uwzględnieniem zmiany szlaków komunikacyjnych w obecnych realiach geopolitycznych oraz wymienili doświadczenia i informacje w zakresie działań resortów, mających na celu przeciwdziałanie powodziom.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!