Scroll Top
silos

Kredyty skupowe ożywią skup?
Fot. marcson z Pixabay

Kredyty skupowe ożywią skup?
Fot. marcson z Pixabay

Więcej pieniędzy na kredyty skupowe

ARiMR informuje o udostępnieniu miliarda złotych na limit linii kredytowej S. To już kolejne w tym roku zwiększenie limitu na te kredyty.

Jak podano, 9 kwietnia 2024 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja zwiększy udostępniony współpracującym bankom na 2024 r. limit akcji kredytowej i limit dopłat do oprocentowania kredytów na poprawę płynności finansowej dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych lub skupu lub mrożenia owoców miękkich (linia S).

Łączne udostępnione limity środków dla kredytów skupowych (linia S) wyniosą:

– limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł,

– środki w kwocie 40 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredytowaniem objęta jest następująca działalność:

1)           sprzedaż (obrót i skup) hurtowa zboża i nasion – 46.21.Z (do zbóż zalicza się pszenicę, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies, kukurydzę, proso),

2)           sprzedaż hurtowa świeżych owoców miękkich oraz sprzedaż hurtowa zakonserwowanych (mrożonych) owoców miękkich – 46.31.Z (do owoców miękkich zalicza się maliny, jeżyny, poziomki, truskawki, borówki, aronię, agrest, porzeczki, jagody, winogrona, wiśnie, czereśnie),

3)           konserwowanie owoców poprzez zamrażanie – 10.39.Z.

Kwota kredytów udzielonych podmiotowi nie może przekroczyć kwoty 40 mln zł i jednocześnie:

1)           kwoty, za którą zostały skupione zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub

2)           kwoty, za którą zostały skupione nasiona roślin rolniczych z plantacji nasiennych w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych lub

3)           kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu owoców miękkich albo

4)           sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia  30 września 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu i mrożenia owoców miękkich.

Przy ustalaniu kwoty kredytu nie uwzględnia się udzielonych kredytobiorcy kwot kredytów preferencyjnych z innych linii kredytowych. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

1)           kredytobiorcę – w wysokości 2%;

2)           Agencję – w pozostałej części.

Dopłaty do oprocentowania nie mogą  być stosowane dłużej niż przez 18 miesięcy.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!