Scroll Top
ukraina flaga

Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

Parlament Europejski zgodził się na przedłużenie bezcłowego importu z Ukrainy

Dziś Parlament zatwierdził przedłużenie tymczasowych środków liberalizacji handlu dla Ukrainy, przy jednoczesnej ochronie rolników UE.

Przy 428 głosach za, 131 przeciw i 44 wstrzymujących się, posłowie poparli przedłużenie zawieszenia ceł przywozowych i kontyngentów na ukraińskie produkty rolne o kolejny rok, do 5 czerwca 2025 r., aby wesprzeć ten kraj w obliczu trwającej brutalnej wojny z Rosją.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisja może podjąć szybkie działania i nałożyć wszelkie środki, które uzna za konieczne, jeśli wystąpią znaczące zakłócenia na rynku UE lub na rynkach jednego lub większej liczby państw członkowskich UE z powodu importu z Ukrainy (np. pszenicy). W ramach wzmocnionych środków ochronnych mających na celu ochronę unijnych rolników, Komisja może uruchomić “hamulec bezpieczeństwa” dla szczególnie wrażliwych produktów rolnych (drobiu, jaj, cukru, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu. Jeśli import tych produktów przekroczy średnią wielkość importu odnotowaną w drugiej połowie 2021 r. oraz w całym 2022 i 2023 r., cła mogą zostać ponownie nałożone. W ramach porozumienia w sprawie tych nowych zasad, Komisja zobowiązała się do szybkiego rozpoczęcia rozmów z Ukrainą w sprawie stałej liberalizacji handlu i ścisłego zaangażowania Parlamentu w ten proces.

Sandra Kalniete (EPL, LV), sprawozdawczyni w tej sprawie, powiedziała: – Przedłużenie działania instrumentów wsparcia handlu potwierdza solidarność UE z Ukrainą w obliczu rosyjskiej agresji. To głosowanie jednocześnie wzmocni odporność gospodarczą Ukrainy i ochroni interesy europejskich rolników. Dotrzymamy naszych obietnic – będziemy wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa militarnego i przystąpienia do UE i NATO.

Kolejne kroki

Rada będzie teraz musiała formalnie zatwierdzić rozporządzenie. Obecne środki handlowe wygasają 5 czerwca 2024 r., a nowe rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po tej dacie

Kontekst

Układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina, w tym pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu, zapewnił ukraińskim przedsiębiorstwom preferencyjny dostęp do rynku UE od 2016 roku. Po rozpoczęciu przez Rosję wojny agresywnej, w czerwcu 2022 r. UE wprowadziła autonomiczne środki handlowe (ATM), które umożliwiają bezcłowy dostęp dla wszystkich ukraińskich produktów do UE. Środki te zostały przedłużone o rok w 2023 r., a w styczniu Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie zawieszenia na kolejny rok z dodatkowymi zabezpieczeniami w celu ochrony rynku UE. Podczas negocjacji Rada i Parlament dodały więcej środków w celu ochrony unijnych rolników. W przypadku Mołdawii Parlament zdecydował niedawno o przedłużeniu podobnego wsparcia o kolejny rok.

Źródło informacji: komunikat prasowy PE

 

Czytaj też:

Polskie embargo na przywóz towarów z Ukrainy stanie się nielegalne

Posty powiązane

error: Content is protected !!