Scroll Top
ukraina

Fot. EC Audiovisual Service

Fot. EC Audiovisual Service

W maju ruszy pierwszy nabór wniosków w Programie Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027

Od maja do końca lipca 2023 roku potrwa nabór wniosków w Programie współpracy transgranicznej Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o środki unijne w ramach priorytetów: Zdrowie – z budżetem wielkości 37,36 mln euro oraz Środowisko – 43,75 mln euro.

Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wnioski można składać tylko w języku angielskim poprzez Centralny system teleinformatyczny 2021.

Pracownicy Wspólnego Sekretariatu programu będą odpowiadać na pytania dotyczące zasad naboru po zatwierdzeniu pakietu aplikacyjnego przez Komitet Monitorujący. Zestaw dokumentów zostanie opublikowany na stronie programu, w zakładce PL-UA 2021-27.

– Aby pomóc wnioskodawcom, zorganizujemy dwa bezpłatne Fora Poszukiwania Partnerów. Pierwsze z nich, dla priorytetu Zdrowie, odbędzie się 19–21 kwietnia 2023 roku w Rzeszowie, zaś drugie dla priorytetu Środowisko 26–28 kwietnia 2023 roku w Lublinie – zapowiada resort.

W maju, po ogłoszeniu naboru, zorganizowanych zostanie też 10 szkoleń dla przyszłych wnioskodawców, po jednym dla każdego z sześciu obwodów w Ukrainie:

– wołyńskiego,

– lwowskiego,

– zakarpackiego,

– rówieńskiego,

– tarnopolskiego,

– iwanofrankiwskiego

oraz po jednym dla czterech województw w Polsce:

– mazowieckiego,

– podkarpackiego,

– podlaskiego,

– lubelskiego.

Szkolenia będą dostępne także online. Informacje na temat miejsca i rejestracji będą opublikowane na stronie programu.

Drugi nabór wniosków dla pozostałych osi priorytetowych Programu: Turystyka – z budżetem 35,87 mln euro, Współpraca – budżet 5,11 mln euro przeznaczony na działania dla zwiększania sprawności administracji publicznej jest planowany w 2024 roku.

Program współpracy transgranicznej Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 przewiduje na realizację wspólnych inicjatyw w sumie ponad 170 mln euro z UE. Koncentruje się on na wspólnych wyzwaniach w zakresie ochrony środowiska, kultury i zrównoważonej turystyki, opieki zdrowotnej, współpracy obywateli i instytucji oraz bezpieczeństwa i ochrony granic.

Jak podkreślał na etapie zatwierdzania Programu przez Komisję Europejską szef resortu funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda “rosyjska agresja na Ukrainę odcisnęła swoje piętno na współpracy transgranicznej we wschodnich regionach Unii Europejskiej”.

– Zaprzestaliśmy współpracy z Rosją i Białorusią. Wojna nie zatrzymała jednak prac nad programem Polska-Ukraina. Co więcej, przyspieszyła przygotowanie programu w formule dwustronnej. (…). W obecnej sytuacji bilateralna współpraca z Ukrainą w ramach Interreg nabiera szczególnego znaczenia. Interreg stawia na rozwój, integrację europejską regionów oraz rozwiązywanie problemów ponad granicami państw, które wymagają ścisłej współpracy – mówił w grudniu Puda.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!