Scroll Top
flagi UE i Ukrainy przed PE

Będzie zrównanie praw i obowiązków dla rolników z Ukrainy i UE?
Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

Będzie zrównanie praw i obowiązków dla rolników z Ukrainy i UE?
Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

Dziś odbędzie się protest rolników w Brukseli

Przedstawiciele związków rolników z „państw przyfrontowych” (określenie MRiRW) zaplanowali dziś protest w Brukseli.

Jak podają w wystosowanym liście, udzielana Ukrainie „pomoc nie może zagrażać rentowności i konkurencyjności rolników z Unii Europejskiej ani prowadzić do ich likwidacji”. Jak szacują, zapasy są na poziomie 150% poziomu typowego dla tej pory roku, trwa nadwyżka podaży nad popytem, a korytarze solidarnościowe nie działają – chyba że jako droga wykorzystywana do szybkiego bogacenia się przez handlowców.

„Europa Środkowo-Wschodnia jest zalana ukraińską produkcją. W rezultacie będą szukać alternatywnych opcji przechowywania lub innych opcji marketingowych kosztem gorszych warunków handlowych – czytamy w liście. – W tak krótkim czasie nie ma realnej możliwości zwiększenia pojemności magazynowej, przynajmniej bez uszczerbku dla parametrów jakościowych produkcji i przede wszystkim jej odporności na pleśń i szkodniki. Sytuacja ta może mieć największy wpływ zwłaszcza na mniejszych rolników.”

Zagrożeni są też konsumenci, ciężarówki niszczą infrastrukturę.

„Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, w następnej kampanii nastąpi całkowity impas. W związku z tym wiele zebranych ilości zostanie pozostawionych i umieszczonych bezpośrednio na polu lub w ogóle nie będzie zbieranych, ponieważ nie ma transportu i miejsca do przechowywania” – napisali autorzy listu i domagają się „Przywrócenia ceł i kontyngentów na ukraińskie produkty rolne i spożywcze dla krajów pierwszej linii i krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi lub wezwanie do przestrzennego i czasowego przedłużenia tymczasowych środków zapobiegawczych w odniesieniu do przywozu z Ukrainy do co najmniej 14.06.2024 r.”

Przestrzegają też przed skutkami przywrócenia importu do 5 krajów po 5 czerwca 2023 i domagają się rozszerzenia wykazu produktów objętych zakazem importu i przedłużenia go do czasu przystąpienia Ukrainy do UE. Wskazano też na potrzebę objęcia tym zakazem Republiki Czeskiej.

Autorzy listu wzywają też do zwiększenia kontroli importowanych towarów, a także do zezwolenia na pomoc krajową zgodnie z decyzjami rządów. Domagają się zwiększenia pomocy i finansowania budowy szlaków transportowych, zwiększenia pomocy dla służb fitosanitarnych.

Przyszła WPR ma uwzględnić doświadczenia i ewentualne przystąpienie Ukrainy do UE.

List w załączniku.

Czytaj też: Ukraina wpuszczona do UE wojennymi drzwiami? 

23.05.2023 protest roników w Brukseli

Posty powiązane

error: Content is protected !!