Scroll Top
pole płot chmury

Czy ktoś kontroluje tryb przedłużenia umowy KOWR z PRP Babinek?
Fot. Alexey Zakakurin z Pixabay

Czy ktoś kontroluje tryb przedłużenia umowy KOWR z PRP Babinek?
Fot. Alexey Zakakurin z Pixabay

Kontrole najlepszym sposobem na wątpliwe decyzje KOWR?

Trzeci miesiąc trwają protesty rolników pod KOWR w Szczecinie, spowodowane przedłużeniem dzierżawy dla PRP Babinek.

Więcej:

Konflikt o dzierżawę w Szczecinie ciągle trwa 

Już w połowie kwietnia MRiRW informowało, że skontroluje tryb przedłużenia tej dzierżawy. Jakie są wyniki kontroli w KOWR, dotyczącej umowy dzierżawy dla PRP Babinek? – zapytałam więc w ministerstwie. I jak wynika z odpowiedzi MRiRW, sprawa nie jest wcale taka oczywista, a kontrola może dotyczyć niekoniecznie trybu przedłużenia dzierżawy przez KOWR na kolejne 19 lat. MRiRW odpowiedziało na zadane pytanie właśnie sugerując takie kontrolowanie – ale nie sposobu działania KOWR, tylko… trybu realizacji dotychczasowej umowy dzierżawy przez dzierżawcę: „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w wyniku kontroli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zalecił Dyrektorowi Generalnemu KOWR przeprowadzenie w ramach nadzoru właścicielskiego kompleksowej kontroli realizacji warunków umowy z PR-P Babinek, w związku z przedłużeniem umowy na 19 lat oraz podjęcie decyzji, czy dokonana przez dzierżawcę ingerencja  w przedmiot dzierżawy stanowi przesłankę skutkującą rozwiązaniem umowy dzierżawy.”

Ponieważ minister Telus zapowiedział, że wystąpi do Prokuratorii Generalnej o opinię w kwestii  tej umowy, zapytałam też, skąd pomysł, aby umowę zawartą przez KOWR sprawdziła właśnie Prokuratoria Generalna.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że ministerstwo spodziewa się od PG opinii  prawnej dotyczącej trybu zwykłego działania KOWR i zawieranych przez KOWR umów z dzierżawcami.

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2100), w sprawach dotyczących praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i interesów Skarbu Państwa, Prokuratoria Generalna wydaje opinie prawne na wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa. Zatem KOWR, który reprezentuje Skarb Państwa w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jest uprawniony do występowania do Prokuratorii Generalnej RP o opiniowanie podejmowanych przez KOWR czynności prawnych wobec tego mienia” – wyjaśniło ministerstwo.

Jutro KZRKiOR zaplanował naradę prezydium KZRKIOR z udziałem prezesów zarządów, dyrektorów biur i  przewodniczących rad wojewódzkich. Swoją obecność potwierdził minister rolnictwa Robert Telus. Czy oznacza to koniec konfliktu?

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!