Scroll Top
euro liczenie banknoty

Zaliczki wypłacone bez reguł?
Fot. Freie Menschen Freie Arbeit z Pixabay

Zaliczki wypłacone bez reguł?
Fot. Freie Menschen Freie Arbeit z Pixabay

Zaliczki dopłat bez reguł czyli ile to jest 70 proc. z 17 mld zł?

Nader lakonicznie informację o swoim kolejnym sukcesie – w postaci wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich – podała tym razem ARiMR.

„Do 30 listopada rolnicy otrzymali blisko 9,2 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Zakończyła się realizacja zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Do 30 listopada wypłacono blisko 9,2 mld zł. Z tej kwoty ok. 8,1 mld zł to płatności bezpośrednie – wpłynęły one na konta 1,2 mln rolników. Z kolei prawie 1,1 mld zł trafiło do ponad 734 tys. gospodarzy w postaci płatności ONW.”

Jakie miały być zaliczki dopłat?

Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że z powodu licznych trudności rolników UE pozwoliła w tym roku na zwiększenie zaliczek należnych im dopłat.

Ministerstwo Rolnictwa zapowiadało, że w tym roku wypłata zaliczek pochłonie nie więcej niż 2638,52 mln euro, w tym:

– ok. 2252,65 mln euro (70%× 3218,07 mln euro) środków unijnych na płatności bezpośrednie (razem z ekoschematami powierzchniowymi),

– ok. 124,67 mln euro (70%×178,10 mln euro) środków krajowych na przejściowe wsparcie krajowe,

– ok. 261,20 mln euro (85%× 307,30 mln euro) środków unijnych i krajowych na płatność ONW.

Jakie były zaliczki dopłat?

Euro do dopłat w tym roku jest po 4,6283 zł. Lekko licząc na kontach rolników powinno więc być 12 mld zł. Jest 9 mld. Zabrakło płatności za ekoschematy – czyli jednej czwartej dopłat i ich zaliczek.

Czy tylko?

Policzmy.

Na płatności ONW miało trafić ponad 1 mld 200 mln zł. Wypłacono 1 mld 100 mln. A więc 100 mln zł mniej, niż zapowiadano.

Z kolei na płatności bezpośrednie – zamiast zapowiadanych 10 mld 425 mln zł i ponad 576 mln zł przeznaczonych na zaliczki na płatności krajowe, a więc 11 mld zł  – przekazano 8 mld 100 mln. Jeśli na zaliczki ekoschematów miało trafić 2,5 mld zł, to i tak wypłaty były za niskie.

Lekko licząc – ponad pół miliarda zł za mało przesłano rolnikom, i to nawet bez 2,5 mld zł zaliczek należnych za ekoschematy.

Czy pieniądze te  nie dotarły do rolników z powodu braku aktualnego numeru konta, jak sugeruje agencja? Nie wiadomo, informacji nie ma.

Nie ma też wciąż informacji o kwotach dopłat, jakie przysługują rolnikom za ekoschematy – i samych płatności, chociaż ruszyły już przecież wypłaty pełnych kwot dopłat.

Nie ma też informacji o tym, ile pełnych płatności bezpośrednich prześle do rolników w tym roku – i w ogóle w najbliższym czasie – agencja.

A rolnicy powinni już móc planować przyszły rok…

Czytaj też:

Dlaczego tak skromne zaliczki płatności bezpośrednich w 2023 r.?

Zaliczek ekoschematów nie będzie

Posty powiązane

error: Content is protected !!