Scroll Top
biedny i bogaty z kanapkami

Czy czynsz dzierżawny jednakowo obciąża dzierżawców?
Fot. Myriams-Fotos z Pixabay

Czy czynsz dzierżawny jednakowo obciąża dzierżawców?
Fot. Myriams-Fotos z Pixabay

Czynsz dzierżawny jak wino

Im starszy, tym lepszy. A jakie znaczenie ma sposób i czas jego obliczania?

Jak podaje KOWR, w 2022 r. czynsz dzierżawny dla nowo zawartych umów dzierżaw wyniósł 12,2 dt za 1 ha, natomiast dla trwających umów dzierżaw czynsz dzierżawny wg stanu na 31.12.2022 r. wyniósł 5,7 dt za 1 ha. Zatem dzierżawcy dawno zawierający umowy mają o drugie tyle lepiej – albo ci nowi drugie tyle gorzej i dwa razy drożej. Tej nierówności nie dostrzegło jednak ministerstwo i posłowie, ostatnio zajmujący się wysokością czynszu dzierżawnego.

Ostatnia nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi przygotowana przez MRiRW wprowadziła zmianę w zasadzie ustalania czynszu –  będzie brana pod uwagę cena pszenicy z 11 kwartałów, a nie ostatniego półrocza poprzedzającego termin płatności czynszu, jak obecnie.

Więcej:

Jakie zmiany w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa?

Spadnie czynsz dzierżaw z ZWRSP 

Nowelizację zasad prezentowano jako stabilizującą wysokość czynszu – pytanie tylko, czy ta wysokość powinna być stabilna, czy może raczej adekwatna do sytuacji rolników. Obecny spadek cen pszenicy i podstawowych produktów rolnych jest korzystny dla rolników dzierżawiących ziemię z ZWRSP. Spadnie płacony przez nich czynsz i nastąpi to w czasie, kiedy mniej otrzymali w skupie. Jak będzie za pół roku, kiedy nowelizacja wejdzie w życie? Trudno przewidzieć, zważywszy dynamikę rynku zbóż. Co do założenia – będzie średnio i oby nie źle, bo powiązanie kosztu produkcji z dochodem osłabnie.

Bez wątpienia jednak na obecnym i na zmienianym sposobie ustalania czynszu dzierżawnego korzystają zawierający umowy długoterminowe – zapłacić dziś równowartość połowy czynszu aktualnie ustalanego to prawdziwa gratka. A jeśli jeszcze taka korzystna sytuacja trwa kilkadziesiąt lat, to już prawdziwy prezent.

Dlaczego MRiRW nie zadbało o interesy KOWR i wpływy z dzierżaw i nie dąży do uregulowania wysokości czynszu tak, aby sytuacja rynkowa dzierżawców “starych” i “nowych” była jednakowa, a wpływy do KOWR adekwatne do aktualnie osiąganych przez dzierżawców korzyści z nieruchomości?

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!