Scroll Top
cracked-earth-g7cb80e66b_1920

Czy tegoroczna pomoc po klęskach to 2600 zł dla rodziny?
Fot. adellee z Pixabay

Czy tegoroczna pomoc po klęskach to 2600 zł dla rodziny?
Fot. adellee z Pixabay

230 tys. rodzin otrzyma pomoc po klęsce

ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków. Pomoc po suszy i klęskach – dla rodzin – wreszcie się urzeczywistni? Czy każda z rodzin otrzyma po 2 i pół tysiąca złotych?

Wszystko wskazuje na to, że ARiMR zakończyła podzielony na wiele etapów – i objęty licznymi zmianami w trakcie prowadzenia – tegoroczny nabór wniosków o pomoc klęskową dla rodzin.

Jak podała agencja, o pomoc wystąpiło ponad 230 tys. rodzin – a być może część wniosków jeszcze jest w drodze, gdyż można je było wraz z załącznikami m.in. nadać rejestrowaną przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przewidywane stawki dofinansowania to 5 000 i 10 000 zł – w zależności od tego, czy szkody przekroczyły czy nie przekroczyły 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Budżet programu wynosi 600 mln zł, nie wyklucza się zastosowania współczynnika korygującego, jeśli wnioski przekroczą tę kwotę. Z prostego podziału 600 mln zł  na 230 tys. rodzin wynika, że przekroczyć muszą – średnie wsparcie przypadające na jedną rodzinę to ok. 2 600 zł.

Wcześniej planowano przeznaczyć na tę pomoc 400 mln zł.

Wciąż nie wiadomo, czy i jaką pomoc po klęskach i suszy otrzymają w tym roku rolnicy samotnie prowadzący gospodarstwa.

Pomoc po suszy? Trzeba było się ubezpieczyć!

Posty powiązane

error: Content is protected !!