Scroll Top
Internet laptop-g482bb613a_1920

Aż 90 proc. rolników korzysta z Internetu
Fot. Lukas z Pixabay

Aż 90 proc. rolników korzysta z Internetu
Fot. Lukas z Pixabay

90 proc. rolników korzysta z Internetu

Jak wynika z badania GUS, Internet jest coraz powszechniej używany przez rolników.

GUS doliczył się 1 mln 216 tys. 766 rolników aktywnych zawodowo w wieku 16-74 lata. Aż 90,2 proc. z nich (prawie 1 mln 100 tys. osób) to osoby korzystające z Internetu. Nigdy z niego nie skorzystało 9,8 proc. Gorzej wygląda częstotliwość tego korzystania. W ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystało z Internetu 84,9 proc. rolników, od 3 do 12 miesięcy temu –  2,6 proc., a ponad rok temu 2,7 proc. (te dwa ostatnie wyniki GUS podaje jako obarczone dużym ryzykiem błędu).

Te wyniki rolników są lepsze od odnotowanych wśród mieszkańców wsi ogółem: w tej grupie 87,5 proc. to osoby korzystające z Internetu, w ciągu ostatnich 3 miesięcy odwiedziło Internet 83,6 proc., od 3 do 12 miesięcy temu – 1,5 proc., ponad rok temu 2,4 proc., a nigdy nie skorzystało z Internetu aż 12,5 proc. mieszkańców wsi.

Rolnicy nie korzystają z Internetu tylko z konieczności np. związanej z kontaktami z urzędem czy agencją. Aż 45,5 proc. zadeklarowało, że korzysta z sieci kilka razy dziennie, 24,3 proc. – raz dziennie lub prawie codziennie, przynajmniej raz w tygodniu szuka czegoś w sieci 13,3 proc., a rzadziej niż raz w tygodniu – 1,9 proc. Osoby regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystające z Internetu to aż 83 proc. rolników.

Tylko 4 proc. rolników w ciągu ostatnich 3 miesięcy wykonywało swoją pracę zdalnie z wykorzystaniem Internetu, zwykle w mniejszości czasu pracy, z możliwością łączenia się przez Internet (3,6 proc.).

Jako cel korzystania prywatnego z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy (84,9 proc.  rolników) najwięcej, bo 76,9 proc. wskazało na dostęp do informacji, a 73,5 proc. podało komunikowanie się.

71,1 proc. szuka w sieci informacji o towarach lub usługach.

Aż 56,8 proc. wskazało na czytanie on-line wiadomości, gazet lub czasopism. Tylko 7,5 procent rolników podało, że używa Internetu do wyrażania opinii w sprawach społecznych lub politycznych na stronach internetowych lub w serwisach społecznościowych (to najniższy wynik ze wszystkich badanych grup – wśród osób pracujących 13,8 proc., a wśród pracujących na własny rachunek nawet 15,2 proc. osób używa Internetu do wyrażania opinii).

44,5 proc. rolników korzysta z bankowości internetowej.

W kontaktach z administracją publiczną użyło Internetu (87,5 proc. korzystających z Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy) w ciągu ostatniego roku 45,9 proc. rolników, najczęściej w celu wyszukania informacji na stronach administracji publicznej – 19,1 proc., a 14,4 proc. otrzymało tak korespondencję lub dokumenty, 25,8 proc. pobrało formularze, 17,8 proc. złożyło wniosek o świadczenia lub uprawnienia.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!