Scroll Top
pusty portfel


Ubóstwo występuje najczęściej na wsi
Fot. Andrew Khoroshavin z Pixabay


Ubóstwo występuje najczęściej na wsi
Fot. Andrew Khoroshavin z Pixabay

Rolnicy mniej choć wciąż bardzo zagrożeni ubóstwem

GUS zwraca uwagę na odnotowany w 2022 r. dosyć wysoki spadek odsetka osób doświadczających ubóstwa skrajnego w gospodarstwach domowych, których głównym źródłem utrzymania była działalność rolnicza (z ok. 12% do 8,5%).

W 2022 roku zasięgi ubóstwa ekonomicznego w gospodarstwach domowych ogółem w Polsce pozostały na podobnym poziomie jak w 2021 r., choć przeciętna sytuacja materialna gospodarstw domowych realnie pogorszyła się, m.in. z powodu wysokiej inflacji – podaje dziś GUS.

Podobnie jak rok wcześniej, stopa ubóstwa skrajnego wyniosła niecałe 5%, relatywnego ok. 12%, a ustawowego ok. 7%.

Kiedy mówimy o ubóstwie?

Podstawę wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego stanowi minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Poziom tzw. ustawowej granicy ubóstwa odpowiada kwotom, które uprawniają do ubiegania się o świadczenie pieniężne z pomocy społecznej.

Czytaj też:

Jakie są progi dochodu, pozwalające ubiegać się o pomoc społeczną?

Zastosowanie relatywnej granicy ubóstwa na poziomie 50% kwoty, którą średnio w miesiącu wydają gospodarstwa domowe w Polsce, umożliwia wyodrębnienie tych gospodarstw i osób, których poziom konsumpcji znacząco odbiega od poziomu przeciętnego.

Ubóstwo występuje najczęściej na wsi

Jak podaje GUS, w 2022 roku, podobnie jak rok wcześniej, co dwudziesta osoba w gospodarstwach domowych w Polsce żyła poniżej progu ubóstwa skrajnego.

W 2022 roku mieszkańcy miast jednak rzadziej doświadczali ubóstwa skrajnego (ok. 2%) niż mieszkańcy wsi (ponad 8%).

Zdecydowanie wyższy zasięg sfery niedostatku (czyli niskiej konsumpcji) wystąpił też na wsi (ponad 52%) niż w miastach (33%).

„Niezmiennie do najbardziej zagrożonych ubóstwem skrajnym należały osoby w gospodarstwach utrzymujących się ze świadczeń społecznych (poza emeryturami) oraz z rolnictwa, a także gospodarstwa z co najmniej 3 dzieci oraz gospodarstwa z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością. Czynnikiem zwiększającym ryzyko ubóstwa skrajnego był niski poziom wykształcenia” – podaje GUS. Jak dodaje jednak, „Chociaż z Badania budżetów gospodarstw domowych wynika, że w 2022 r. w porównaniu z rokiem 2021 wartość stopy ubóstwa wśród ogółu gospodarstw domowych nie zmieniła się, to zwraca m.in. uwagę odnotowany w 2022 r. dosyć wysoki spadek odsetka osób doświadczających ubóstwa skrajnego w gospodarstwach domowych, których głównym źródłem utrzymania była działalność rolnicza (z ok. 12% do 8,5%).”

Posty powiązane

error: Content is protected !!