Scroll Top
roślina na monetach pod daszkiem z rąk

Ceny interwencyjne ustawione na wyższych poziomach niż obecnie spowodowałyby produkcję na <interwencję>?
Fot. RoboAdvisor z Pixabay

Ceny interwencyjne ustawione na wyższych poziomach niż obecnie spowodowałyby produkcję na <interwencję>?
Fot. RoboAdvisor z Pixabay

Ceny interwencyjne nie powinny być wyższe?

Składane przez Polskę wnioski o podwyższenie cen interwencyjnych nie zostały poparte ani przez pozostałe państwa członkowskie, ani przez Komisję Europejską – podaje MRiRW.

To najkrótsze streszczenie odpowiedzi resortu rolnictwa na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 12 stycznia 2024 r., dotyczące wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w sprawie podjęcia działań na forum Komisji Europejskiej w celu aktualizacji minimalnych cen skupu płodów rolnych.

Ministerstwo stwierdziło, że kilkakrotnie zwracało się o podwyższenie cen interwencyjnych, niezmienianych od 1999 roku – uważając, że potrzebne jest urealnienie (podwyższenie) poziomów cen interwencyjnych, co dotyczy wszystkich sektorów rolnych, dla których w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE przewidziany jest skup interwencyjny, tj. pszenicy zwyczajnej i durum, jęczmienia i kukurydzy, wołowiny i cielęciny oraz masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).

„Oponenci rozwiązania sugerowanego przez Polskę wskazywali na fakt, że interwencja publiczna jest tylko jednym z kilku dostępnych mechanizmów przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na rynkach rolnych. Podkreślano, że interwencja publiczna musi pozostać mechanizmem siatki bezpieczeństwa, gwarantującym skup publiczny artykułów rolnych jedynie w wyjątkowych okolicznościach, tj. w sytuacjach największych spadków ich cen. Dlatego ceny interwencyjne nie powinny być ustawione na wyższych poziomach niż obecnie, aby nie powodować produkcji na <interwencję>, co nie tylko zaburza rynek, ale angażuje unijny budżet najpierw w skup, a następnie w zagospodarowanie zgromadzonych w ten sposób zapasów interwencyjnych. Unijny Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi do MRiRW podkreślił ponadto, że ewentualne konsekwencje budżetowe wzrostu cen interwencyjnych musiałyby zostać sfinansowane z rezerwy rolnej, przypominając jednocześnie, że wyniki gospodarcze gospodarstw rolnych są przede wszystkim wspierane przez przyznawanie płatności bezpośrednich i wsparcia na inwestycje” – podało MRiRW. Co ciekawe, poprosiło też KRIR o przekazanie informacji, czy problem podwyższenia cen interwencyjnych był podnoszony podczas posiedzeń Copa-Cogeca i jakie były opinie co do tej propozycji,

Posty powiązane

error: Content is protected !!