Scroll Top
banknotes-g6d046c54b_1920

Czy będzie działanie obniżające koszt zakupu nawozów?
Fot. 3centista z Pixabay

Czy będzie działanie obniżające koszt zakupu nawozów?
Fot. 3centista z Pixabay

Pomoc dla zakładów nawozowych wcale nie taka oczywista?

Zamiast zapowiadanych 4 mln zł – 2,6 mln zł dopłat do nawozów na kontach rolników. Czy konkretyzuje się pomoc nawozowa na przyszły rok i jak MRiRW ocenia pomoc udzieloną w tym roku?

 

9 listopada Komisja Europejska wydała komunikat „Zapewnienie dostępności i przystępności cenowej nawozów”.

UE uruchomi rezerwę kryzysową i pozwoli państwom na wspieranie produkcji nawozów?

Od miesiąca czekam na odpowiedź z MRiRW na pytania: czy macie Państwo jakieś informacje na temat pomocy nawozowej po wczorajszym komunikacie KE? Co jest dopuszczalne w ramach pomocy państwowej, a co planuje UE? Jak wykorzystane będą 4 mld zł już przeznaczone w Polsce na tę pomoc?

Odpowiedzi nie ma – i najwyraźniej to nie przypadek czy niedopatrzenie. MRiRW wciąż pracuje nad koncepcją działania i nie wyjaśnia niczego – także posłom. Jak podał w udzielonej kilka dni temu odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, prowadzone są prace nad rozwiązaniami mającymi na celu obniżenie kosztów produkcji nawozów, a nie nad uruchomieniem pomocy w formie dopłat do nawozów dla rolników. Pomoc w formie dopłat do zakupionych nawozów została udzielona 418.292 producentom rolnym na łączną kwotę ok. 2.616 mln zł. I to wszystko, co napisał posłom Ryszard Bartosik.

Nie 4 mld zł, a niespełna 2,5 mld zł dopłat do nawozów wypłacono

Zatem „oszczędzono” 1,4 mld zł.

Wiceminister nie odpowiedział na pytania: „Ile środków zamierza na ten cel przeznaczyć rząd w przyszłym roku i z jakich źródeł?” i „Czy w związku z niewykorzystaniem całej puli na dopłaty z bieżącego roku istnieje możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków na przyszły rok?”.

Pytanie: „Jak Pan Minister ocenia wyniki tegorocznej kampanii dopłat do nawozów?” wiceminister skwitował zapewnieniem, że pomoc na dofinansowanie zakupu nawozów ocenia „pozytywnie”.

Niewiele konkretnego przekazano też podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi, zorganizowanego przez PiS 11 grudnia w Przysusze.

– Sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Istnieją możliwości pomocy dla zakładów nawozowych. Będziemy z tego korzystać, jeśli zajdzie taka konieczność – taką wypowiedź szefa resortu rolnictwa cytuje MRiRW w relacji z tej imprezy. Zupełnie, jakby konieczność działania zmierzającego do obniżenia cen nawozów nie była wcale taka oczywista…

Posty powiązane

error: Content is protected !!