Scroll Top
koń środowisko ochrona

Jest rozporządzenie z zasadami wymaganymi dla płatności za ekoschematy
Fot. Antonios Ntoumas z Pixabay

Jest rozporządzenie z zasadami wymaganymi dla płatności za ekoschematy
Fot. Antonios Ntoumas z Pixabay

Jakie zasady płatności do ekoschematów?

Nowa płatność, na którą trafi jedna czwarta pieniędzy przeznaczonych na dopłaty, wymaga poświęcenia jej więcej uwagi przez osoby, które będą chciały wykorzystać jej możliwości.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dotyczy największej nowości w rozpoczynanym właśnie Planie Strategicznym dla WPR – ekoschematów.

Niestety nie da się uniknąć przeczytania tego rozporządzenia, jeśli chce się skorzystać z nowych płatności.

Określa wymogi i zasady płatności dla każdego z ekoschematów:

  1. do obszarów z roślinami miododajnymi (informacje o tym w paragrafie 3 dołączonego projektu)

więcej o tym ekoschemacie:

Ekoschemat: Obszary z roślinami miododajnymi 

2. do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi (par. 4-12)

więcej o tym ekoschemacie:

Ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” z ważnymi zmianami

3. do integrowanej produkcji roślin (par. 13)

więcej o tym ekoschemacie:

Ekoschemat: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin 

4. do biologicznej ochrony upraw (par. 14),

więcej o tym ekoschemacie:

Ekoschemat: Biologiczna ochrona upraw 

5. do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych (par. 15)

więcej o tym ekoschemacie:

Ekoschemat: Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

 

Projekt rozporządzenia zawiera też informacje o tym, które z ekoschematów można łączyć, a których nie, oraz jakie są zasady przyznawania płatności do tych samych powierzchni przy innych zobowiązaniach (par. 16-19).

Rolnicy znajdą też informację o wniosku o przyznanie płatności (par. 20-22) i o wypłatę płatności (par. 26).

Ustalono zasady przysługiwania płatności spadkobiercom i następcom prawnym.

Od par. 29 omówiono kary i zasady zmniejszania płatności.

 

Projekt

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!