Scroll Top
żniwa harvester-g462d6ff80_1920

Czy ceny skupu dogoniły ceny środków produkcji?
Fot. Stan Petersen z Pixabay

Czy ceny skupu dogoniły ceny środków produkcji?
Fot. Stan Petersen z Pixabay

Ile pszenicy kosztuje ciągnik w 2022 roku, a ile kosztował rok temu?

GUS  podsumował pierwsze trzy kwartały 2022 roku. Przeciętne ceny skupu podstawowych produktów rolnych były dużo wyższe niż przed rokiem.

Więcej o cenach skupu i na targowiskach we wrześniu:

Ceny skupu we wrześniu o 58,8 proc. wyższe niż rok temu

Mniejsze zbiory

Jednak odnotowano mniejszy skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi bez ziarna siewnego) realizowany od początku bieżącego sezonu, tj. od lipca do września br. – był o 6,7% mniejszy niż przed rokiem.

We wrześniu br. podaż zbóż do skupu była dużo mniejsza niż w poprzednim miesiącu br. (o 44,9%, w wyniku ograniczenia dostaw wszystkich podstawowych gatunków zbóż) oraz znacznie mniejsza niż przed rokiem (o 24,8%, przy wzroście dostaw pszenżyta).

We wrześniu br., w czasie zbiorów, skupiono ponad trzykrotnie więcej ziemniaków niż przed miesiącem, ale o 2,9% mniej niż przed rokiem.

Jeśli wrzesień ubiegłego roku to 100 proc., to w tegorocznym skupiono: ziarna zbóż 75,2 proc. (w tym pszenica 73,1, pszenżyto 107,1, żyto 46,5), ziemniaków 97,1.

Skup podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego we wrześniu tego roku również prawie we wszystkich gatunkach spadł i wynosił w porównaniu z ubiegłorocznym wrześniem: żywiec rzeźny 305,8 tys. t co stanowiło 94 proc. ubiegłorocznego (w tym wołowy z cielęcym 92,9 proc., wieprzowy 83,4 proc., drobiowy 101,2 proc.). Mleka skupiono we wrześniu 991,5 mln l, co stanowiło 102,6 proc. skupu z września ub. roku.

W okresie od stycznia do września 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego skupiono jednak więcej: żywiec rzeźny o 7,4 proc. (w tym wołowego z cielęcym 5,6 proc. więcej, ale wieprzowego 4,8 proc. mniej, drobiowego 17,4 proc. więcej). Mleka – 2 proc. więcej, a przeciętne ceny tego surowca były wyższe o 43,3%.

Przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego w okresie trzech kwartałów br. były o 30,9% wyższe niż przed rokiem.

Relacja cen skupu żywca wieprzowego do cen żyta na targowiskach we wrześniu br. wyniosła 5,8 (wobec 5,9 w poprzednim miesiącu br. oraz 5,5 we wrześniu ub. roku). Za 1 prosię do dalszego chowu w obrocie targowiskowym płacono więcej niż w sierpniu br. – o 4,1% oraz niż we wrześniu ub. roku – o 50,9% – wyliczył GUS.

Tylko ciągnik i paszę łatwiej kupić

Relacje cen detalicznych wybranych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu podstawowych produktów rolnych są w zasadzie mniej korzystne – poza ciągnikami i mieszanką paszową dla tuczników.

Ciągnik rolniczy w 1 kwartale 2021 roku kosztował równowartość 2825 dt pszenicy, 3684 dt żyta, 562 dt żywca wieprzowego, 379 dt żywca wołowego, 1722 hl mleka.

W trzecim kwartale 2022 roku było to: 2189 dt pszenicy, 2737 dt żyta, 439 dt żywca wieprzowego, 302 dt żywca wołowego, 1387 hl mleka.

Saletra amonowa (1 dt) w pierwszym kwartale 2021 roku to: 1,4  dt pszenicy, 1,8 dt żyta, 0,28 dt żywca wieprzowego, 0,19 żywca wołowego, 0,86 hl mleka.

W 07–09 2022: 2,9 dt pszenicy, 3,6 dt żyta, 0,58 dt żywca wieprzowego, 0,4 żywca wołowego, 1,8 hl mleka.

Mieszanka paszowa dla tuczników (1 dt) w styczniu-marcu 2021 roku to: 1,8 dt pszenicy, 2,3 dt żyta, 0,35 dt żywca wieprzowego, 0,24 dt żywca wołowego, 1,1 hl mleka.

W lipcu- wrześniu 2022 relacja cen była korzystniejsza i wynosiła: 1,6 dt pszenicy, 2,0 dt żyta, 0,32 dt żywca wieprzowego, 0,22 dt żywca wołowego, 1,0 hl mleka.

Wreszcie olej napędowy (1 hl) w styczniu- marcu 2021 to: 5,3 dt pszenicy, 6,9 dt żyta, 1,1 dt żywca wieprzowego, 0,71 żywca wołowego, 3,2 hl mleka.

W lipcu- wrześniu 2022: 4,9 dt pszenicy, 6,1 dt żyta, 0,99 dt żywca wieprzowego, 0,68 dt żywca wołowego, 1,8 hl mleka.

Wszystkie dane za publikacją GUS „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 1-3 kwartał 2022 r.”

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!