Scroll Top
solary przestrzeń

Ziemia bez przetargu na OZE?
Fot. schropferoval z Pixabay

Ziemia bez przetargu na OZE?
Fot. schropferoval z Pixabay

31 tys. ha z ZWRSP na fotowoltaikę?

Możliwe wpływy z dzierżawy na fotowoltaikę oszacowano na 220 775,2 tys. zł do 2033 r.

Z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wytypowano grunty o powierzchni 31 427 ha (w tym 1551,5 ha niezagospodarowanych i 29 875,5 ha znajdujących się w dzierżawie), które potencjalnie mogą być wykorzystane poprzez ich zagospodarowanie dla potrzeb pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.

Zmiany proponowane w przygotowanym przez rząd projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw dają KOWR możliwość bezprzetargowego wydzierżawiania tego typu gruntów spółkom kapitałowym czy grupom kapitałowym prowadzącym działalność w zakresie produkcji energii odnawialnej.

Jak oceniono, wprowadzenie proponowanych rozwiązań umożliwi wydzierżawianie nieruchomości na ten cel oraz pozyskanie przez Krajowy Ośrodek dodatkowych środków finansowych na realizacje zadań nałożonych na niego. Inwestującym w energię odnawialną pozwoli na zrealizowanie zamierzonych działań w krótszym czasie, a zarazem realnie zapewni Polsce dojście do założonych limitów udziału energii z odnawialnych źródeł energii.

Powierzchnia gruntów wydzierżawianych na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych będzie sukcesywnie zwiększana, a co za tym idzie zwiększą się również coroczne wpływy z tytułu dzierżawy – zaznaczono.

Możliwe wpływy z dzierżawy na fotowoltaikę oszacowano na 220 775,2 tys. zł do 2033 r.

Tym samym rozszerzony będzie katalog nieruchomości wyłączonych spod działania zasady, w myśl której nieruchomości wchodzące w skład Zasobu są rozdysponowywane, w pierwszej kolejności, w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!