Scroll Top
policja

Czy policja prawidłowo zadbała o zabezpieczenie protestu rolników?
Fot. Andrzej Rembowski z Pixabay

Czy policja prawidłowo zadbała o zabezpieczenie protestu rolników?
Fot. Andrzej Rembowski z Pixabay

Czy policja wie, co zdarzyło się 6 marca w Warszawie?

Jak się okazuje, im dalej od wydarzeń z 6 marca, tym mniej o nich wiadomo policji.

Najpierw była informacja  Komendy Stołecznej Policji z 7 marca o działaniach policji podejmowanych od 5 do 6 marca – i o zatrzymaniu 55 osób, w tym 26 „podczas wczorajszych wydarzeń”. KSP nie odpowiedziała na pytanie, kiedy i jak zamknięto manifestację – zbywając pytanie (nie całkiem opartym o przepisy) stwierdzeniem „Przypominam, że zgromadzenie rozwiązuje organizator”.

Więcej:

Od zaśmiecania po czynną napaść na funkcjonariusza

Od zaśmiecania po czynną napaść na funkcjonariusza

Zaraz po zajściach świadectwo wydarzeniom dawali posłowie, na sali obrad trwającego posiedzenia Sejmu informując o tym, w czym brali niedawno udział pod gmachem Sejmu. Na szczególną uwagę zasługuje przy tym stwierdzenie marszałka Hołowni, który poinformował, że z powodu zajść protestujący nie mieli możliwości przeprowadzenia zaplanowanych rozmów z marszałkiem i z posłami w budynku Sejmu. Posłowie mówili natomiast, że podczas rozmów z protestującymi prowadzonych podczas demonstracji zostali zaatakowani przez policję bez żadnego powodu. Twierdzili też, że zajścia sprowokowały osoby rzucające kamienie z balkonu pobliskiego budynku. Zarzucali policji osaczanie protestujących, blokowanie dróg wyjścia – i jednoczesne wzywanie do rozejścia się. To znów czyni zasadnym potrzebę dokładnego zbadania okoliczności zakończenia zgromadzenia.

Więcej:

Interwencja policji według posłów

Interwencja policji według posłów

Zamiast odpowiedzi na pojawiające się zarzuty policja odpowiedziała jednak oświadczeniem ministra Kierwińskiego. Stwierdził on, że  „wśród  uczestników zgromadzenia byli zarówno rolnicy, ale także prowokatorzy i chuligani”. Podał też, że „Już po rozwiązaniu zgromadzenia przez organizatorów i wezwaniach Policji do rozejścia się, zatrzymano 26 najbardziej agresywnych osób. Prawie połowa z tych osób była pod wpływem alkoholu”.

Więcej:

Szef MWSiA podsumował działania Policji podczas protestu rolników w Warszawie

Szef MSWiA podsumował działania Policji podczas protestu rolników w Warszawie

 

Kiedy więc – i dlaczego – zatrzymano uczestników zgromadzenia?

W kolejnych pytaniach do KSP przypomniałam te wypowiedzi i poprosiłam o dalsze wyjaśnienia, podając:

<Minister Kierwiński powiedział:

„Już po rozwiązaniu zgromadzenia przez organizatorów i wezwaniach Policji do rozejścia się, zatrzymano 26 najbardziej agresywnych osób. Prawie połowa z tych osób była pod wpływem alkoholu”.

Z Pana wczorajszej odpowiedzi wynikało, że zatrzymano osoby podczas demonstracji lub w ramach udawania się na nią: „zatrzymano 55 osób, 26 z nich podczas wczorajszych wydarzeń”.

Uprzejmie proszę więc o dokładne określenie, co wobec tego rozumie Pan jako „wczorajsze wydarzenia” (już przedwczorajsze), podczas których zatrzymano 26 osób. Za co zatrzymano te osoby?

Za co i kiedy zatrzymano 29 pozostałych osób?

Jeśli 6 marca zatrzymano wszystkie osoby (26) już po rozwiązaniu zgromadzenia, skąd np. zarzut z  art. 254 § 1 KK (czynny udział w zbiegowisku, gdzie uczestnicy dopuszczają się zamachu na osoby lub mienie)?

O której godzinie organizatorzy rozwiązali zgromadzenie? Czy stało się to szybciej niż planowano i czy wpłynęła na tę decyzję interwencja policji? Czy protestujący mieli możliwość dojścia do Sejmu i rozmowy z marszałkiem?

Ile osób jeszcze jest zatrzymanych?

Czy policja potwierdza rzucanie kamieniami z balkonu, co stało się przyczyną zajść według posła Grzegorza Brauna?>

Tym razem policja potrzebowała aż czterech dni na odpowiedź, ale nie wyjaśniła nic, „jeszcze raz informując”:

„26 osób zostało zatrzymanych w ramach realizowanych zabezpieczeń dwóch zarejestrowanych zgromadzeń, które miały miejsce w dniu 6 marca. (cała operacja policyjna trwała od godz. 11.00 dnia 5 marca, do godz. 23.00 dnia 6 marca)

Wszystkie zatrzymane osoby, po niezbędnych czynnościach zostały zwolnione.

Nie mamy zgłoszeń dotyczących rzucania kamieniami

Z pytaniami dotyczącymi rozwiązania zgromadzenia proszę zwrócić się do organizatora.”

Tyle KSP. Pytania i wątpliwości więc pozostają. Czy posłowie doprowadzą do dokładnego wyjaśnienia, co stało się pod Sejmem 6 marca?

W Sejmie jest już wniosek o wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego, złożony przez posłów PiS, reprezentowanych przez posłów Mariusza Błaszczaka i Piotra Kaletę.

Na 20 marca rolnicy zapowiedzieli strajk generalny. Protesty i blokady trwają wciąż w całym kraju.

Straż Marszu Niepodległości wesprze protesty rolników

Posty powiązane

error: Content is protected !!