Scroll Top
policja podczas protestu

Policja podczas protestu 29 lutego.
Fot. MP

Policja podczas protestu 29 lutego.
Fot. MP

Od zaśmiecania po czynną napaść na funkcjonariusza

Jak policja tłumaczy wczorajsze zajścia w czasie protestu rolników w Warszawie? Zatrzymano 55 osób, 26 z nich podczas wczorajszych wydarzeń. Blisko połowa zatrzymanych była pod wpływem alkoholu – podaje KSP.

Oficjalny komunikat prasowy KSP jest następujący:

„Wczoraj (6 marca br.) Policja zabezpieczała kolejny protest rolników w Warszawie. Według szacunków miejskiego ratusza, w proteście udział wzięło około 30 tysięcy osób. Zdecydowana większość protestujących manifestowała swoje poglądy pokojowo. Jednak nie zabrakło wśród nich prowokatorów, którzy atakowali policjantów, niszczyli mienie oraz próbowali wedrzeć się do centralnych organów państwowych. Badane są agresywne zachowania osób biorących udział w proteście, jak i policjantów pod kątem prawidłowości podejmowanych środków zapobiegawczych.

W wyniku incydentów, do których doszło przed Sejmem, rannych zostało łącznie 14 policjantów, którym udzielono pomocy medycznej w szpitalach. Obrażenia jednego z funkcjonariuszy są na tyle poważne, że musi on pozostać w szpitalu. Łącznie od początku działań Policji (05.03.2024 godz. 11:00) zatrzymano 55 osób, 26 z nich podczas wczorajszych wydarzeń. Wylegitymowano ponad 1400 osób, nałożono 34 mandaty karne, do sądu zostało skierowanych 12 wniosków o ukaranie.

Zadaniem Policji było zapewnienie bezpieczeństwa wszelkim wydarzeniom związanym z protestem rolników. Do zabezpieczeń zaangażowano policjantów z garnizonu stołecznego. Co więcej, Komendant Główny Policji skierował do Warszawy dodatkowych funkcjonariuszy z kraju. Pomimo dużych emocji, które towarzyszyły zebranym, przez wiele godzin zgromadzenie przebiegało bardzo spokojnie. Na uwagę zasługuje fakt, że praca policjantów ruchu drogowego, komend powiatowych i rejonowych, jak również oddziałów prewencji udaremniła wjazd do Warszawy ciągników, który zablokowałby ruch w stolicy na kilka godzin.

Pierwsze poważniejsze incydenty zaczęły pojawiać się podczas zgromadzeń przed Sejmem oraz KPRM. Pomimo agresywnych i prowokacyjnych zachowań ze strony niektórych uczestników protestu, działania Policji skupiły się na tym, by łagodzić narastające napięcie. Wielokrotnie działania podejmowali policjanci Zespołów Antykonfliktowych Policji. Do uczestników kierowano liczne komunikaty o zachowaniu zgodnym z prawem. Apelowano także do organizatorów, na których ciąży szczególny obowiązek prawny zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz zgodnego z prawem przebiegu zgromadzenia. Niestety pomimo faktu, że Policjanci nie byli stroną w proteście, to w ich kierunku nieustannie narastała agresja ze strony prowokatorów. Grupa osób próbowała wedrzeć się do centralnych organów państwowych. Jednocześnie zaczęły napływać zgłoszenia z numeru alarmowego od mieszkańców pobliskich bloków, których prywatne mieszkania zostały obrzucone jajkami, petardami, a na balkony wchodzili protestujący.

Mimo wszystko działania Policji skupione były na łagodzeniu napięcia i studzeniu emocji. Po to, by nie doszło do eskalacji wydarzeń. W kierunku interweniujących policjantów rzucana była kostka brukowa, kamienie, butelki, znaki drogowe, race. Wiele nagrań przedstawia osoby atakujące policjantów drzewcami z biało-czerwoną flagą.

Policji zależy na transparentności podejmowanych działań dlatego analizowany jest zgromadzony materiał filmowy. Poddawany on jest ocenie prawnej. Jednocześnie badane są agresywne zachowania osób biorących udział w proteście, jak i policjantów pod kątem prawidłowości podejmowanych środków zapobiegawczych.

Tekst: podinsp. Robert Szumiata”.

Dopytywany o to, ile osób zatrzymano i jakie zarzuty im postawiono? Kiedy zostały zwolnione? Kiedy i jak zamknięto manifestację? – rzecznik prasowy KSP wyjaśnia:

Tak jak wcześniej wspominałem, łącznie od początku działań Policji (od dnia 05.03.2024 godz. 11:00, kiedy rozpoczęły się działania policji związane z zabezpieczeniem protestów rolników) zatrzymano 55 osób, 26 z nich podczas wczorajszych wydarzeń. Wylegitymowano ponad 1400 osób, nałożono 34 mandaty karne, do sądu zostało skierowanych 12 wniosków o ukaranie. Przypominam, że zgromadzenie rozwiązuje organizator.

Zatrzymane osoby

  •       art. 222 § 1 KK (naruszenie nietykalności funkcjonariusza),
  •        art. 223 § 1 KK (czynna napaść na funkcjonariusza),
  •        art. 226 § 1 KK (znieważenie funkcjonariusza),
  •       art. 226 § 1 k.k. w zb. z art. 254 § 1 k.k. (znieważenie funkcjonariusza Policji oraz udział w zbiegowisku, gdzie uczestnicy dopuszczają się zamachu na osoby lub mienie),
  •     art. 226 § 1 k.k. w zb. z art. 222 § 1 k.k., oraz z art. 254 § 1 k.k., (znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji oraz udział w zbiegowisku, gdzie uczestnicy dopuszczają się zamachu na osoby lub mienie),
  •     art. 254 § 1 KK (czynny udział w zbiegowisku, gdzie uczestnicy dopuszczają się zamachu na osoby lub mienie),
  •       art. 160 kk w zb. z art. 288 § 1 KK (wrzucanie środków pirotechnicznych do ogniska czym spowodowano zagrożenie życia i zdrowia uczestników zgromadzenia oraz uszkodzenie nawierzchni jezdni – narażenie na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu),

2 osoby po zakończonych czynnościach zostały zwolnione już wczoraj, z pozostałymi policjanci prowadzą czynności od rana. Przypomnę, że blisko połowa zatrzymanych była pod wpływem alkoholu.

Wystawione mandaty karne

Mandaty dotyczyły  m.in. następujących naruszeń:

* art. 52 § 1 kw (naruszenie przepisów o zgromadzeniach – używanie w zgromadzeniu wyrobów pirotechnicznych),

*   art. 51 § 1 kw (zakłócenie spokoju lub porządku publicznego)

*      art. 65 § 2 kw (wprowadzanie w błąd podmiotu uprawnionego),

*      art. 145 kw (zaśmiecanie),

*        art. 141 kw (używanie słów nieprzyzwoitych),

*       art. 86 kw (zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym),

*       art. 43’ ust. 1 uwtpa (spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym),

 

Wnioski o ukaranie dotyczyły m.in.

*       art. 52 § 1 kw (zakłócenie spokoju lub porządku publicznego),

*        art. 135 ust. 1 pkt. 3 uprd (zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym),

*        art. 82 § 5 kw (nieostrożne obchodzenie się z ogniem),

*        art. 145 kw (zaśmiecanie),

*        art. 90 kw (tamowanie lub utrudnianie ruchu) oraz art. 65a kw (niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza),

*        art. 92 § 2 kw (niepodporządkowanie się znakowi) oraz art. 65a kw (niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza)

*       art. 83 kw (nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi) oraz art. 65a kw (niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza).

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!