Scroll Top
brokuły

Nowa forma pomocy – za nieodebrane przez firmy kontraktujące kalafiory i brokuły.
Fot. Krzysztof Jaracz z Pixabay

Nowa forma pomocy – za nieodebrane przez firmy kontraktujące kalafiory i brokuły.
Fot. Krzysztof Jaracz z Pixabay

Pomoc dla sadowników oraz uprawiających kalafiory i brokuły

Za niesprzedane kalafiory i brokuły zapłaci państwo. Pomoc otrzymają też ci, których szkody w uprawach drzew i krzewów nie objęły 70 proc. powierzchni.

Jest projekt rozporządzenia określającego nowe zasady pomocy.

Będzie nowy rodzaj pomocy – dla producentów kalafiorów i brokułów, którym podmioty, z którymi mieli podpisaną umowę na dostawę tych produktów, odmówiły odbioru zakontraktowanych ilości.

Na pomoc mogą też liczyć prowadzący uprawy owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych i truskawek – którzy ponieśli straty na skutek wystąpienia w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu na powierzchni co najmniej 30 % i mniej niż 70 % powierzchni tych upraw.

Bo ci, którzy ponieśli je na powierzchni ponad 70 proc. już pomoc mają zapowiedzianą.

Więcej:

Pomoc po szkodach w krzewach owocujących i truskawkach

Skutki wprowadzanej w projektowanym rozporządzeniu pomocy wyliczono na 200 mln zł.

Pomoc za straty w sadach

Dotyczy posiadających potwierdzone przez wojewodę protokoły strat.

Szacuje się, że producenci rolni prowadzący uprawy owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych i truskawek w 2023 r. ponieśli straty na skutek wystąpienia przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu na łącznej powierzchni ok. 140 tys. ha, z tego straty na powierzchni co najmniej 30% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw dotyczyły ok. 100 tys. ha – podano w ocenie skutków regulacji.

Zasadnym jest zróżnicowane stawki pomocy w przedziale 30–50 proc. strat w uprawie i 50–70 proc. strat – uznano.

Wysokość pomocy będzie wynosiła:

1) 2500 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;

2) 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy;

3) 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;

4) 625 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy.

Pomoc będzie o połowę mniejsza dla nieubezpieczonych, jest udzielana do wysokości równowartości w złotych 15 000 euro (limit de minimis!), wymaga notyfikacji w KE. Termin składania wniosków określono na 30 października (tego roku).

Pomoc dla uprawiających kalafiory i brokuły

Wysokość pomocy dla producenta rolnego, któremu podmiot odmówił odbioru pełnej ilości zakontraktowanych produktów rolnych, będzie wynosiła 1250 zł na 1 ha uprawy kalafiorów lub brokułów. Do wyliczenia powierzchni uprawy przyjmuje się iloraz ilości nieodebranych kalafiorów lub brokułów oraz średniego plonu według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2021 r. – podaje projekt rozporządzenia.

Stawka pomocy wynosi 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów.

Powierzchnia uprawy, na podstawie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2023 r., wynosi w przypadku brokułu – 4886 ha i kalafiora – 4107 ha.

Tu też wnioski mają być przyjmowane do 30 października, pomoc wymaga notyfikacji w KE.

Urealnienie terminów i kredyt płynnościowy dla gorzelni

Ponadto w projekcie rozporządzenia przewiduje się wydłużenie do dnia 30 października 2023 r. terminu naboru wniosków o oszacowanie strat spowodowanych przez tegoroczną suszę oraz naboru wniosków o pomoc w związku ze skupem mokrej kukurydzy, wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu udzielania kredytów płynnościowych dla podmiotów skupujących, a także rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą ubiegać się o kredyt o podmioty prowadzące działalność PKD 11.01.Z (gorzelnie).

Posty powiązane

error: Content is protected !!