Scroll Top
pomnik premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie

Pomnik premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie
Fot. MP

Pomnik premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie
Fot. MP

Gminy podmiejskie Warszawy zmieniają swój charakter

Jeszcze niedawno gminy powiatu mińskiego rozwijały się, korzystając ze swojego położenia przy szlakach komunikacyjnych. Dziś wygrane są te, które mają dobrą komunikację z Warszawą.

Nie ma tu już typowego rolnictwa, a nawet gospodarstwo agroturystyczne eksponuje plastikową krowę i prawdziwe lamy. Bo musi być przede wszystkim interesująco. Konkurencja w okolicy jest duża.

A czym można przyciągnąć uwagę mieszkańców i gości? Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej zrealizowała wizytę studyjną współfinansowaną ze środków budżetu powiatu mińskiego. Obejmowała ona dwie gminy: Halinów i Stanisławów. Postawiono na prezentację historii – także tej osadzonej w dniu dzisiejszym.

Halinów – eksplozja rozwoju

Impulsem rozwojowym dla tej miejscowości była linia kolejowa Warszawa – Brześć, która została zbudowana w 1866 roku. Początkowo miejscowość miała charakter rolniczy i letniskowy.

1 stycznia 2001 roku przyznano jej prawa miejskie. W 2014 roku miasto liczyło 3674 mieszkańców, obecnie ma ich ok. 16 tysięcy.

Dynamikę rozwoju gminy doceniono w ubiegłym roku, sytuując ją na II miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej”  wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich (jest ich blisko tysiąc). Pod względem finansów i rozwoju punktacja dawała miejscowości nawet pierwsze miejsce.

– Wyróżnienie jest docenieniem pracy, którą nasz samorząd wykonuje nieprzerwanie od 2010 roku. To już trzecia kadencja, w której mamy okazję realizować kolejne ważne inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców – mówił burmistrz Adam Ciszkowski, odbierając wyróżnienie.

Gmina pozyskuje środki krajowe i unijne na inwestycje. W poprzednich dwóch kadencjach wydano na inwestycje 120 mln zł, w tym blisko 70 mln zł stanowiły środki zewnętrzne. W tej kadencji na inwestycje przeznaczono już ponad 160 mln zł, w tym ponad 100 mln to środki zewnętrzne.

Największą inwestycją była rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa ponad 31 km sieci kanalizacyjnej – jeszcze trwa. Gmina buduje też żłobki, przedszkola oraz rozbudowuje drogi i ścieżki rowerowe.

Dumą jest rewitalizacja Domu Kultury w Halinowie (powstanie skatepark, place zabaw, miejsca wypoczynku). Nowy wygląd zyskał w ten sposób Dwór Skruda, obiekt z końca XIX wieku, teraz wyposażony w nowoczesne kino.

Władze i mieszkańcy cieszą się też z gminnych zabytków i pomników. Obelisk poświęcony ofiarom II wojny światowej, pomnik ku czci powstańców styczniowych 1863 r. i bitwy z 1920 roku sąsiadują tu w Okuniewie z pierwszym w Polsce pomnikiem premiera Jana Olszewskiego, odwiedzającego miejscowość podczas wizyt u dziadków.

Stanisławów – burzliwa 500-letnia historia

Wieś książęca Cisek otrzymała prawa miejskie od książąt mazowieckich Stanisława i Janusza III 2 maja 1523 roku. Szybki rozwój miasta następował dzięki dogodnemu położeniu handlowemu i troskliwej opiece królowej Bony, a następnie biskupa Noskowskiego, w których zarządzie pozostawał. Dobre drogi i położenie na szlaku bursztynowym zapewniły rozwój rzemiosła.

Wojny doprowadzały jednak do strat i pożarów. W II wojnie spłonął cały Stanisławów. Po wojnie stopniowo podjęto odbudowę. Teraz mówi się już o dynamicznym rozwoju gminy, która pamięta też o tradycji i chwali się KGW i OSP.

W 2020 roku gmina Stanisławów liczyła ok. 6700 mieszkańców.

Obie gminy organizują wiele atrakcji kulturalnych dla mieszkańców i turystów, warto więc uwzględnić je w wakacyjnych (i nie tylko) planach.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!