Scroll Top
field-g0e3957c91_1920

Dane GUS dotyczące gospodarstw ekologicznych w 2021 r. różnią się znacznie od tych z 2020 r.
Fot. Szabolcs Molnar z Pixabay

Dane GUS dotyczące gospodarstw ekologicznych w 2021 r. różnią się znacznie od tych z 2020 r.
Fot. Szabolcs Molnar z Pixabay
This is heading This idings hea

Najnowsze dane o gospodarstwach ekologicznych

GUS w publikacji „Rolnictwo w 2021 r.” zawarł najnowsze dane dotyczące gospodarstw ekologicznych.

W 2021 r. – jak podaje GUS – było ok. 20 tys. gospodarstw ekologicznych. To więcej o 7,6% w porównaniu do 2020 r., ale mniej o 24,9% w porównaniu do 2013 r., w którym odnotowano największą liczbę gospodarstw ekologicznych (26,6 tys.).

„Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wynosiła w 2021 r. ok. 549 tys. ha i zwiększyła się w stosunku do 2020 r. (o 7,9%). Pozostała jednak o 18% niższa niż w 2013 roku. Wzrostowi liczby gospodarstw rolnych towarzyszyło również zwiększenie się powierzchni ekologicznych użytków rolnych, co znalazło odzwierciedlenie w nieznacznym wzroście średniej powierzchni omawianych użytków w gospodarstwach ekologicznych z 27,4 ha w 2020 r. do 27,5 ha w 2021 roku” – podał GUS.

Trzeba zauważyć, że podane teraz dane za 2021 rok różnią się od tych publikowanych niedawno przez GUS po podliczeniu wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który podawał stan z czerwca 2020 r.

Więcej:

Ekologicznych gospodarstw coraz mniej, ale rośnie ich powierzchnia

Posty powiązane

error: Content is protected !!