Scroll Top
truskawki dłonie zbiór

Rosną wynagrodzenia minimalne za pracę
Fot. ArtActiveArt z Pixabay

Rosną wynagrodzenia minimalne za pracę
Fot. ArtActiveArt z Pixabay

Od stycznia 2024 najniższa pensja 4242 brutto

W 2024 roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy – tak, jak i w 2023. Jest to spowodowane przekraczającym 105 proc. wskaźnikiem wzrostu cen.

Inflacja prognozowana przez rząd na przyszły rok wyniesie 6,6 proc. (tegoroczna to 12 proc.).

Rząd chce, aby od stycznia 2024 r. najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do 4300 zł brutto.

Oznacza to też wzrost stawki godzinowej  – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

Do 15 czerwca rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego swoją propozycję.

Waloryzacja przyszłorocznych rent i emerytur jest przewidywana na poziomie 12,3 proc.

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami projektu budżetu państwa na rok 2024, wzrost PKB powinien osiągnąć 3,0%. Prognoza zakłada, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2023 r. 11,9%, a w 2024 r. 9,7%.

Minimalne wynagrodzenia dotyczą też zatrudnionych w rolnictwie.

Trzeba przypomnieć, że od lipca 2023 nastąpi druga tegoroczna podwyżka płacy minimalnej: minimalne wynagrodzenie wyniesie ponad 2780 zł netto, a stawka godzinowa wzrośnie do 21 zł netto.

Więcej:

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwa razy w 2023 roku

Posty powiązane

error: Content is protected !!