Scroll Top
silosy gospodarstwo

Rolnictwo czeka na pieniądze z KPO
Fot. Ronald Plett z Pixabay

Rolnictwo czeka na pieniądze z KPO
Fot. Ronald Plett z Pixabay

KPO potrzebny w rolnictwie

8 spośród  15 działań „Programu dla sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”, za którego realizację odpowiada MRiRW, będzie wdrażała ARiMR.

ARiMR jest jednostką wspierającą realizację inwestycji finansowanych ze środków planu rozwojowego – Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

I poczyniła już pierwsze kroki, aby to wspieranie stało się realne. W 2022 r. (od października do końca grudnia) uruchomiono nabory wniosków na:

­       –       Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego – w ramach naboru przeprowadzonego od 17 października do 18 listopada 2022 r. złożono 2 056 wniosków na kwotę 6 457,7 mln zł;

­          –    Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury – w ramach naboru przeprowadzonego od  17 października do 18 listopada 2022 r. złożono 674 wnioski na kwotę 215,7 mln zł;

­          –    Wsparcie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska –  w ramach naboru przeprowadzonego od 17 października do 15 listopada 2022 r. złożono 47 178 wniosków na kwotę 584,5 mln zł;

­        –      Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu – w ramach naboru przeprowadzonego od 17 października do 18 listopada 2022 r. do końca 2022 r. nie złożono żadnego wniosku. Nabór ten powtórzono w 2023 roku na zmienionych zasadach, wpłynęło 209 wniosków na  52 320 083,72 zł.

W 2023 roku zorganizowano trzy nabory.

Jak informuje ARiMR, największą popularnością cieszy się pomoc na inwestycje w budowę lub wyposażenie silosów – dotychczas do ARiMR wpłynęło ponad 6 tys. wniosków na kwotę ponad 247 mln zł. Nabór trwa do 5 lipca 2023 r.

Czytaj też:

Budowa silosów nie będzie poza kontrolą

Agencja przyjmuje również wnioski na „Wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych” – wpłynęło 7 wniosków na kwotę ponad 42 mln zł. Ten nabór trwa do 30 czerwca.

Również do 30 czerwca 2023 r. można składać wnioski na „Pomoc dla organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne” – dotąd jest 1 wniosek na kwotę 50 tys. zł.

Posty powiązane

error: Content is protected !!