Scroll Top
woman-gddcef657e_1920

Czy rolnicy skorzystają z dopłat do ubezpieczenia nowych roślin?
fot. Victoria Model z Pixabay

Czy rolnicy skorzystają z dopłat do ubezpieczenia nowych roślin?
fot. Victoria Model z Pixabay

Dopłaty do ubezpieczeń nowych upraw za pół roku

Dopłaty z budżetu państwa trafią też do składek ubezpieczeń upraw słonecznika, facelii, lnu i konopi włóknistych.

W przedłożonym projekcie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich doprecyzowano też ustawę, wymieniając wprost grykę jako oddzielną uprawę (dotąd była traktowana tak jak zboże, co budziło wątpliwości). Jak uzasadniono, zmiany są wynikiem zgłaszanych wniosków i wprowadzono je w związku z rosnącą popularnością upraw dodawanych roślin.

Ponieważ zmiana jest wprowadzana po zawarciu umów w sprawie dopłat do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia na 2023 r., wprowadza się przepis przejściowy, który pozwoli na zaktualizowanie dokumentów.

Unia musi się zgodzić na zmiany

Ale jest też ważna uwaga:

„Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy, Komisji Europejskiej zostaną przesłane informacje w celu notyfikacji proponowanych zmian w programie pomocy dotyczącym dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja) i przedłużony okres trwania programu do końca 2027 r. Do czasu otrzymania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem zmiany tego programu pomocy producenci rolni będą mogli zawierać do końca czerwca 2023 r. umowy ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach.”

Czy wystarczy pieniędzy?

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1.120.504 tys. zł.

Po wyczerpaniu limitu przeznaczonego na dopłaty nie będzie można zawierać umów ubezpieczeń z dopłatą.

Niestety MRiRW nie wie, ile w tym roku budżet państwa dopłacił do składek z polis ubezpieczeniowych i ile z nich objęło suszę. Nie wiadomo też, ile budżet dodał (doda) do pomocy po suszy w tym roku, ilu rolników ubezpieczyło w tym roku uprawy i zwierzęta, na jaką kwotę zawarto polisy. Na te skierowane miesiąc temu do MRiRW pytania odpowiedziano, „że sprzedaż polis ubezpieczeniowych została zakończona 30 listopada br. Aktualnie Ministerstwo oczekuje na zapotrzebowanie na dopłaty do składek ubezpieczenia od Zakładów Ubezpieczeń. Informacja o realizacji tego zadania będzie dostępna na początku 2023 r.”

Posty powiązane

error: Content is protected !!