Scroll Top
dron pryska cukier

Czy drony ułatwią pracę rolnikom?
Fot. Herney Gómez z Pixabay

Czy drony ułatwią pracę rolnikom?
Fot. Herney Gómez z Pixabay

Środki ochrony roślin z drona?

Jak się okazuje, nie jest to wcale niemożliwe.

Problem zauważyła KRIR i skierowała do MRiRW pismo z wnioskiem o przygotowanie przepisów, które umożliwią dopuszczenie dronów rolniczych (bezzałogowych statków powietrznych) do prowadzenia zabiegów środkami ochrony roślin oraz uproszczą procedury zgłaszania lotów dronami powyżej 25 kg. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało wyjaśnienie ze stwierdzeniem, że już teraz można używać dronów do aplikacji ŚOR, ale obowiązują przepisy takie, jak dla załogowych statków powietrznych: „środki ochrony roślin mogą być stosowane przy użyciu sprzętu agrolotniczego, jeżeli zwalczanie organizmów szkodliwych nie jest możliwe przy użyciu sprzętu naziemnego lub zastosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska niż przy użyciu sprzętu naziemnego”.

Niezbędne jest jednak dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin z przeznaczeniem do takiej aplikacji. Jak do tej pory brak było wniosków w tym zakresie. Obecnie, w ramach zmiany przepisów Unii Europejskiej dotyczących stosowania środków ochrony roślin, rozważane są rozwiązania ukierunkowane na ułatwienie stosowania dronów w ochronie roślin. Stanowisko środowisk rolniczych będzie brane przez Ministerstwo pod uwagę w ramach tych prac – przekazuje KRIR.

Posty powiązane

error: Content is protected !!