Scroll Top
kogut kury

Ułatwienia w rejestracji i transporcie.
Fot. Angela Quinn z Pixabay

Ułatwienia w rejestracji i transporcie.
Fot. Angela Quinn z Pixabay

„Zakład drobiu” uregulowany?

Będą ułatwienia w transporcie, niższe opłaty za świadectwa zdrowia i obowiązek rejestracji w zasadzie tylko dla hodowli prowadzonej na rynek.

W Sejmie znalazł się poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem zwierząt. Jak głosi sejmowy opis, projekt „dotyczy uporządkowania niektórych przepisów mających związek ze zdrowiem, utrzymywaniem i przemieszczaniem zwierząt”.

Czego nie mogło przygotować MRiRW, to przygotowała grupa posłów – oczywiście z PiS. Czy projekt uzyska w ten sposób większy rozpęd? Pewnie tak, w zasadzie nowe uregulowanie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. A czy będzie większa trwałość wprowadzanych przepisów? Pewnie i tym razem nie, skoro posłowie dostaną projekt „w biegu”, a konsultacje zastąpi krytyka dotychczasowego uregulowania.

W uzasadnieniu złożonego w Sejmie projektu zapomniano wykreślić informacje dotyczące przygotowywania go w ramach prac MRiRW, w załączniku podano nawet projekt rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczący nadawania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Trzeba przypomnieć, że uregulowanie dotyczące rejestracji m.in. kury jako zakładu drobiu przeszło przez Sejm bez refleksji i bez dyskusji.

Więcej:

Ile kur można mieć na podwórku bez “zakładu drobiu”?

Cóż więc tym razem przyjmą posłowie w zakresie rejestracji?

Tym razem rzutem na taśmę w postaci końca kadencji ma być uchwalona regulacja dotycząca transportu zwierząt i – niejako na marginesie – rozstrzygnięta kwestia dotycząca hodowli „na własne potrzeby”, prowadzonej bez rejestracji.

Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami IW, do informowania o możliwości przemieszczania świń.

Projekt wprowadza obowiązek rejestracji u powiatowego lekarza weterynarii podmiotów, które utrzymują zwierzęta kopytne niezależnie od celu ich utrzymywania oraz podmioty, które umieszczają na rynku zwierzęta lądowe lub produkty pochodzące z lub od tych zwierząt.

Zatem zamiast „na własne potrzeby” użyto określenia „umieszczanie na rynku” jako wymóg rejestrowania lub nie rejestrowania hodowli drobiu, ale także każdej innej, poza zwierzętami kopytnymi.

Tworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt odsunięto o rok, czyli wejdzie od 2025 roku.

Zaproponowano też wiele szczegółów dotyczących wprowadzanego „alternatywnego systemu przemieszczania świń” – bez świadectwa zdrowia, jeśli zgodę wyrazi powiatowy lekarz weterynarii. Ma to dotyczyć tylko przemieszczania świń na terytorium kraju. Postępowanie ma odbywać się drogą internetową przez system danych zgromadzonych w ARiMR. W przypadku zastosowania alternatywnego systemu nie będzie opłat. Gospodarstwa utrzymujące do 50 świń mają mieć opłatę za świadectwa obniżoną o 75 proc., nie niżej jednak jak do 20 zł.

Wyznaczeni lekarze weterynarii i Inspekcja Weterynaryjna mieliby zapewniony dostęp do bazy prowadzonej przez ARiMR i możliwość wprowadzania określonych danych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!