Scroll Top
wyciągnięte ręce

Czy podatek rolny pomoże organizacjom rolniczym w działalności?
Fot. Jackson David z Pixabay

Czy podatek rolny pomoże organizacjom rolniczym w działalności?
Fot. Jackson David z Pixabay

Siedem związków wystąpiło o możliwość otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego

To miał być przełom – możliwość „przekierowywania” podatku rolnego na konta organizacji rolniczych stworzono, ale nie wydaje się, aby same organizacje mogły o takie pieniądze zabiegać. Bo nie zabiegają zbyt chętnie.

Jednak jakieś wymagania spełnić trzeba – i najwyraźniej organizacje rolnicze ich nie spełniają. Chociaż więc lista organizacji rolniczych jest zwykle długa – niezależnie od tego, czy dotyczy opiniowania projektów, czy też rozmów toczonych w MRiRW – to o możliwość finansowania swojej działalności z podatku rolnego zabiega  tylko kilka podmiotów.

„Do 20 stycznia 2024 r. wnioski o wpis na listę dotyczącą podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5% należnego podatku rolnego złożyły dwa związki zawodowe rolników indywidualnych, jeden związek rewizyjny zrzeszający rolnicze spółdzielnie produkcyjne, jedno stowarzyszenie, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, jedna społeczno-zawodowa organizacja rolników, tj. gminny związek rolników, kółek i organizacji rolniczych oraz jedna spółdzielnia kółek rolniczych” – informuje MRiRW.

To dość enigmatyczna informacja – zapewne dlatego, że wcale nie jest pewne, że występujący o wpis na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku ostatecznie na tę listę trafią.

Teraz MRiRW sprawdzi spełnianie przez te związki wymogów ustawowych, tj. określone odpowiednio:

  • w art. 257a ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z 2023 r. poz. 1450) dla związków rewizyjnych zrzeszających rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
  • w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 281, z 2023 r. poz. 1450) dla Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
  • w art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 99, z 2023 r. poz. 1450) dla związków zawodowych rolników indywidualnych.

„Wnioski złożone przez ww. podmioty są weryfikowane pod kątem spełnienia warunków określonych w przepisach powyższych ustaw, na podstawie dokumentów dołączonych do wniosków o wpis na tę listę, wskazanych odpowiednio w przepisach ustawy-Prawo spółdzielcze, ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników i ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych” – podaje ministerstwo.

Zgodnie z ustawą, do końca lutego MRiRW zamieści na swojej stronie internetowej listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego. Rolnik opłacający podatek rolny będzie mógł wybrać organizację, na rzecz której przeznaczy swój odpis, a gminie zwróci te pieniądze skarb państwa.

Więcej o zasadach tego dofinansowania:

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego

Posty powiązane

error: Content is protected !!