Scroll Top
klawiatura

Od 1 do 20 stycznia MRiRW przyjmuje wnioski o wpis na listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego.
Fot. Simon z Pixabay

Od 1 do 20 stycznia MRiRW przyjmuje wnioski o wpis na listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego.
Fot. Simon z Pixabay

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego

Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku rolnego należy w 2024 roku złożyć od 1 do 20 stycznia.

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1450). Minister właściwy do spraw rolnictwa, na podstawie art. 2–4 tej ustawy, sporządza co roku listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego i umieszcza ją na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku podatkowego.

W celu uporządkowania i ułatwienia procedury składania wniosku MRiRW udostępniło wzory formularzy wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego:

  • Formularz wniosku o wpis dla związku zawodowego rolników indywidualnych.
  • Formularz wniosku o wpis dla związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
  • Formularz wniosku o wpis dla Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

 

Czytaj też:

Której organizacji przekazać 1,5 proc. podatku rolnego?

Której organizacji przekazać 1,5 proc. podatku rolnego?

Posty powiązane

error: Content is protected !!