Scroll Top
puzzle zespół

Wkrótce wybory do izb rolniczych
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Wkrótce wybory do izb rolniczych
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Coraz bliżej wybory do izb rolniczych

Zaplanowano je na 24 września (w niedzielę) w godz. 8-18.

Ruszył już kalendarz wyborczy. Do 11 sierpnia nastąpi powołanie komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izb rolniczych oraz przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej.

Komisje okręgowe będą miały czas do 14 sierpnia, aby dokonać podziału okręgu wyborczego na obwody głosowania. Do 14 sierpnia komisje okręgowe mają powołać komisje obwodowe, które przeprowadzą w obwodzie głosowania do rad powiatowych izby rolniczej. Przekażą też komisjom obwodowym wykaz obwodów głosowania. Będą one podane do wiadomości  członków izby rolniczej.

Dopiero 25 sierpnia (piątek) ma nastąpić udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej – mało czasu pozostanie więc na ewentualne odwołanie w przypadku pominięcia.

Do 4 września ma trwać zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków rad powiatowych, a dodatkowy nabór kandydatów na członków zakończy się najpóźniej 8 września.

Najpóźniej 14 września mają być znane listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych.

Wybory do izb odbywają się co cztery lata przy wręcz symbolicznym zainteresowaniu rolników – ostatnio w 2019 roku frekwencja nie sięgnęła nawet 6 proc.  – i to pomimo że w 2019 roku MRiRW postanowiło zmienić interpretację przepisów i uznać za członków izb tylko rolników użytkujących gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych podaje natomiast: „Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym”.

Na działalność izb wszyscy płatnicy podatku rolnego przeznaczają jego 2 proc.

Posty powiązane

error: Content is protected !!