Scroll Top
bezrobocie wieś

Na wsi jest duże bezrobocie, także to ukryte
fot. Ferdinand Herndler z Pixabay

Na wsi jest duże bezrobocie, także to ukryte
fot. Ferdinand Herndler z Pixabay

Jak żyją bezrobotni na wsi?

Bezrobocie na wsi jest wciąż ogromnym problemem – mieszka tu ponad połowa osób bezrobotnych, a 44 proc. z nich nie ma prawa do zasiłku.

Jak wynika z informacji GUS „Bezrobocie rejestrowane. 2 kwartał 2022 roku”, na wsi problem bezrobocia jest wciąż znaczący. A trzeba podkreślić, że dane GUS nie uwzględniają bezrobocia ukrytego na wsi.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu czerwca 2022 r. wyniosła 818 tys. osób.

Na wsi mieszka obecnie ponad połowa osób bezrobotnych – to stosunkowo gorszy wynik, niż rok i dwa lata temu: w 2020 roku na wsi mieszkało 431,4 tys. bezrobotnych (na 922,2 tys. ogółem), w 2021 – 488,4 tys. (1090,4 tys. ogółem), a w 2022 – 421,1 tys.

W końcu czerwca 2022 r. udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych ogółem wyniósł 55,3%.

Aż 116,3 tys. bezrobotnych na wsi pozostaje bez zatrudnienia ponad dwa lata.

Spośród nowo zarejestrowanych w 2 kwartale 2022 r.  40,4% mieszkało na wsi, podobnie jak w czerwcu 2021 r.

Wyrejestrowano 160,1 tys. bezrobotnych na wsi, ale tylko 79 tys. z nich podjęło pracę.

Największa grupa, 101,5 tys. bezrobotnych ze wsi jest w wieku 25—34 lata.

W końcu 2 kwartału 2022 r. prawa do zasiłku nie posiadało 704,7 tys. bezrobotnych (86,1% ogółu zarejestrowanych), wobec 856,3 tys. osób (86,2%) w 2 kwartale 2021 r. Spośród tej grupy bezrobotnych 44,1% to mieszkańcy wsi.

Wśród bezrobotnych bez prawa do zasiłku mieszkających na wsi było 20,4 tys. posiadających  gospodarstwo rolne – GUS nie podaje, jak duże to gospodarstwo.

Warto jednak przypomnieć, że – zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – statusu bezrobotnego nie może uzyskać osoba, która jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym  nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

Zgodnie z ostatnimi danymi GUS, 2 ha przeliczeniowe dają dochód wynoszący (rocznie) 2 razy po 3288 zł – czyli 6576 zł rocznie, co daje 548 zł miesięcznie.

Więcej o rolniczym dochodzie czytaj:

Dochód z ha w 2021 roku niższy niż w 2017, czy czeka nas powtórka 2015?

Więcej o terytorialnym zróżnicowaniu bezrobocia:

Bezrobocie mocno zróżnicowane terytorialnie

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!