Scroll Top
noc latarnie ulica

Wydatki na energię elektryczną można ograniczyć
Fot. Janusz Walczak z Pixabay

Wydatki na energię elektryczną można ograniczyć
Fot. Janusz Walczak z Pixabay

NIK radzi gminom, jak oszczędzać energię elektryczną

Korzystając z wyników kontroli doraźnej o finansowaniu oświetlenia przestrzeni publicznej przez wybrane gminy, NIK przygotowała poradnik dla samorządów, jak można oszczędzać energię elektryczną.

Więcej o przeprowadzonej kontroli:

Za drogie oświetlenie przestrzeni publicznej 

NIK przypomina, że ograniczanie oświetlenia to nie jest dobry pomysł.

Więcej:

Czy na ulicy może być ciemno? 

Lepiej decydować się na modernizację – montaż oświetlenia energooszczędnego, czyli np. przejście na oświetlenie ledowe powoduje zmniejszenie zużycia energii nawet o 50%, dobre skutki daje też doświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych, w tym w okolicy przejść dla pieszych.

Analizie trzeba poddać dane o:

  • czasie pracy oświetlenia,
  • mocy umownej,
  • zabezpieczeniu przedlicznikowym,
  • zużyciu energii w danym okresie rozliczeniowym (odczyt licznika, z uwzględnieniem podziału na poszczególne strefy).

„Gmina powinna stale monitorować poziom zużycia i koszty energii elektrycznej, tak by mogła zidentyfikować nieuzasadnione wzrosty poboru energii elektrycznej spowodowane np. nielegalnym podłączeniem do sieci, awarią lub niewłaściwym nastawieniem czasu pracy. Poza poziomem zużycia energii elektrycznej, analizie powinny podlegać m.in. takie wielkości, jak moc umowna, zabezpieczenie przedlicznikowe i czas pracy oświetlenia” – podaje NIK.

Posty powiązane

error: Content is protected !!