Scroll Top
solar wiatrak

Spółka połączy trzy technologie w jednym punkcie dostępu do sieci
Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Spółka połączy trzy technologie w jednym punkcie dostępu do sieci
Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Energia wiatrowa, panele słoneczne i bateryjne magazynowanie energii

Grupa Greenvolt wzmacnia produkcję energii odnawialnej wprowadzając pierwsze rozwiązanie hybrydowe w Polsce.

 

  • Moc wytwórcza elektrowni wiatrowych zostanie uzupełniona energią uzyskaną z paneli fotowoltaicznych.
  • Pionierskie rozwiązanie hybrydowe w Polsce pozwoli podnieść moc wytwórczą o 10 MW, do całkowitej wartości 37,5 MW dzięki wykorzystaniu wiatru i nasłonecznienia.
  • Wdrożenie systemu bateryjnego magazynowania energii 3MW o pojemności do 12 MW pozwala na optymalizację mocy wytwórczej ze źródeł odnawialnych.

 

Greenvolt Power, spółka Grupy Greenvolt zajmująca się wielkimi projektami wiatrowymi i fotowoltaicznymi na kilku rynkach świata wzmacnia swoje moce wytwórcze energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Wdrażając pionierskie rozwiązanie hybrydowe na tym rynku, spółka połączy trzy technologie w jednym punkcie dostępu do sieci poprzez uzupełnienie energii wiatrowej energią uzyskaną z promieni słonecznych, dodatkowo optymalizując je przez wdrożenie systemu magazynowania energii.

Obecnie budowana farma wiatrowa Sompolno zlokalizowana w środkowo-wschodniej Polsce zwiększy moc polskiej sieci elektrycznej nawet o 27,5 MW. Greenvolt Power doda teraz do tego samego punktu dostępu 10 MW dodatkowej mocy wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną uzupełniającą się z istniejącym systemem, aby zapewnić jeszcze więcej energii przy maksymalnej wydajności.

Dzięki zastosowaniu tego innowacyjnego rozwiązania hybrydowego w Polsce, spółka Greenvolt Power będzie mogła zoptymalizować swoją moc wytwórczą i profil wytwórczy z jednego odnawialnego źródła energii. Wykorzystanie bateryjnego systemu magazynowania energii (BESS) o pojemności do 12 MW pozwoli na magazynowanie energii wytworzonej w okresach szczytowej produkcji energii i jej efektywne przesłanie do sieci w okresach zmniejszonych zdolności wytwórczych.

– Uzupełniamy już uzyskaną moc wytwórczą energii wiatrowej dodatkową mocą energii fotowoltaicznej w ramach innowacyjnego rozwiązania hybrydowego, oferującego także wartość dodaną w postaci baterii, które pozwolą nam na magazynowanie całej energii ponad zakontraktowaną moc dla tego konkretnego punktu dostępu do sieci – podkreślił João Manso Neto. – Ta komplementarność jest kluczowa, aby nie utracić nawet jednego megawata energii, a przy tym możemy zaoferować profil wytwórczy preferowany przez większość potencjalnych odbiorców – dodał dyrektor generalny Grupy Greenvolt.

Polska jest jednym z głównych rynków dla Grupy Greenvolt w zakresie rozwijania jej strategii promowania, przygotowywania i budowania inwestycji wiatrowych i słonecznych na wielką skalę. Obecnie spośród łącznej mocy 6,9 GW – 2,9 GW do końca roku znajdować się będzie w zaawansowanej fazie rozwoju, a 3,4 GW jest już na rynku, podzielone pomiędzy energię wiatrową (672 MW) i słoneczną (1276 MW) oraz baterie magazynujące energię ze źródeł odnawialnych (1415 MW).

Poza promowaniem inwestycji wiatrowych i słonecznych na wielką skalę na kilku europejskich i amerykańskich rynkach, Grupa Greenvolt działa w strategicznym segmencie rozproszonego wytwarzania energii, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i mieszkaniowym, w sześciu rejonach świata. Grupa jest też obecna w Portugalii i Wielkiej Brytanii, gdzie produkuje energię z biomasy z odpadów leśnych i drewna przemysłowego.

 

Źródło informacji: Greenvolt Power; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!