Scroll Top
komin

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach w całym kraju.
Fot. PDPhotos z Pixabay

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach w całym kraju.
Fot. PDPhotos z Pixabay

Dwa i pół roku działania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach w całym kraju. Celem powstania bazy jest poprawa jakości powietrza.

Z końcem 2023 r. zakończono prace nad budową systemu. 14 grudnia br. odbyła się w GUNB konferencja podsumowująca działanie systemu.

– Wielkim wyzwaniem dla naszego urzędu było zaprojektowanie nowoczesnego systemu do obsługi Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zadanie to zostało nam powierzone przez Ministra Rozwoju i Technologii. Od 18 września tego roku działa pełna wersja ewidencji. Historycznie patrząc CEEB zaczął funkcjonować już w lipcu 2021 r., od kiedy to obywatele składali deklaracje, a system ich przy tym skutecznie wspierał. Dzisiaj w bazie mamy już ok. 9,5 mln złożonych deklaracji źródeł ciepła, 2 mln kont obywateli, 20 tys. kont urzędników, 80 tys. inwentaryzacji budynków i 80 tys. przeglądów kominowych. Dane te oczywiście na bieżąco są aktualizowane – powiedziała Dorota Cabańska, główny inspektor nadzoru budowlanego, podczas konferencji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego pt. „360 stopni wokół CEEB”.

360 stopni wokół CEBB

Na konferencji GUNB podsumowano wszystkie działania urzędu dotyczące zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia systemu CEEB, zrealizowane we współpracy z partnerami i podmiotami zewnętrznymi. Celem konferencji było podkreślenie zmiany jaką wprowadziło wdrożenie systemu CEEB i udostępnienie po raz pierwszy danych na temat źródeł ciepła w Polsce.

O zmianach, korzyściach i perspektywach rozwojowych na przyszłość, związanych z CEEB, mówili także zaproszeni goście:

Reena Badiani Magnusson z Banku Światowego,
Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego,
Piotr Kuczera, prezydent miasta Rybnika,
Tomasz Ożóg, burmistrz miasta i gminy Skawina,
Wojciech Racięcki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Wdrożenie CEEB po raz pierwszy umożliwiło zebranie w jednym miejscu danych na temat źródeł ciepła w budynkach w całym kraju. Z tego powodu wcześniej nie była możliwa ich analiza, a co za tym idzie skuteczna polityka niskoemisyjna. Dzięki CEEB gminy zyskały możliwość i narzędzie do skuteczniejszej niż do tej pory walki ze smogiem, a co za tym idzie poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia mieszkańców.

Czym jest CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest pierwszą w Polsce bazą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach. Są to dane o urządzeniach grzewczych o mocy nominalnej do 1 MW. To one mają największy wpływ na jakość powietrza w gminach.

Pełna wersja systemu ma szereg funkcjonalności, takich jak:

zamówienie przeglądów kominowych przez obywateli,
zaawansowane raportowania,
analityka danych finansowych,
możliwość zgłoszenia „kopciucha”,
inwentaryzacja budynku.
Etapy projektu:

1 lipca 2021 r. – start podstawowej wersji systemu z możliwością złożenia deklaracji w CEEB
9 lutego 2022 r. – rozpoczęcie prac nad zaprojektowaniem i wdrożeniem docelowej wersji systemu CEEB
3 lipca 2023 r. – uruchomienie pierwszej funkcjonalności (obsługa deklaracji) w docelowej wersji systemu CEEB
Lipiec-sierpień 2023 r. – pilotaż wszystkich funkcjonalności systemu CEEB
18 wrzesień 2023 r. – uruchomienie wszystkich funkcjonalności w docelowej wersji systemu CEEB

Użytkownicy CEEB:

 

Obywatele – właściciele i zarządcy budynków, organizacje pozarządowe,
Przedsiębiorcy – kominiarze, czeladnicy, inne osoby z uprawnieniami do przeprowadzenia przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych,
Urzędnicy – pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, służby kontrolne, instytucje finansujące, pomoc społeczna, nadzór budowlany, administracja centralna.

Samodzielna inwentaryzacja budynku

Wraz z wdrożeniem docelowej wersji systemu została wprowadzona do CEEB inwentaryzacja budynku. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku jest całkowicie dobrowolna, oznacza to, że decyzja o jej realizacji należy do właściciela bądź zarządcy.

Ponadto została także uruchomiona możliwość samodzielnego wypełnienia formularza inwentaryzacji przez jego właściciela.

Plany rozwojowe

Działania, które będą realizowane w przyszłości to:

rozwijanie uproszczonej analizy efektywności energetycznej budynków tak, aby w jak najpełniejszy sposób obrazowała stan budynku,
agregowanie w CEEB danych dotyczących budynków, pochodzących z różnych źródeł,
wprowadzenie nowej usługi, której celem będzie prezentacja informacji o historii każdego z budynków,
wizualizacja dostępnych danych.
Więcej informacji: ceeb.gov.pl.

Źródło informacji: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego; PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!