Scroll Top
krowa z kolczykiem

Kto i jakie dane o zwierzętach wprowadzi do bazy ARiMR?
Fot. Ulrike Leone z Pixabay

Kto i jakie dane o zwierzętach wprowadzi do bazy ARiMR?
Fot. Ulrike Leone z Pixabay

Komputerową bazę danych ARiMR utworzą sami hodowcy

Już nie formularz udostępniany przez ARiMR, a konieczność wprowadzania informacji do komputerowej bazy danych wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji stanie się narzędziem niezbędnym dla hodowców, właścicieli i posiadaczy zwierząt.

15 marca 2023 r., z dniem wejścia w życie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, utraci swoją moc rozporządzenie z 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych.

Więcej o tym rozporządzeniu:

Jakie informacje o zwierzętach zbierze ARiMR?

MRiRW przedstawiło projekt rozporządzenia, które je zastąpi.

Projektowane rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych określa szczegółowy zakres informacji wprowadzanych do komputerowej bazy danych, którą prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przedstawia szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym za pomocą tego systemu lub informacji przekazywanej za pomocą tego systemu, w tym zakres danych osobowych, jakie są wprowadzane do komputerowej bazy danych za pomocą systemu teleinformatycznego agencji. Odnosi się również do sposobu wymiany korespondencji pomiędzy agencją a posiadaczami zwierząt, a także umożliwia składanie oświadczeń za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w zakresie preferowanego sposobu przekazywania dokumentów.

Informacje do systemu wprowadzane będą nie tylko przez hodowców czy posiadaczy zwierząt i ptaków, ale też przez rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię.

Wtedy, gdy ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przewiduje dostarczenie przesyłki w postaci papierowej, np. paszportu bydła lub unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego, przewiduje się nadanie przesyłki poleconej.

Paszporty bydła będą wydawane posiadaczom jedynie dla zwierząt przemieszczanych do innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich. Posiadacz bydła powinien odebrać paszport osobiście, podobnie jak posiadacz konia unikalny dokument identyfikacyjny koniowatego – chyba że złożą oświadczenie o zgodzie na udostępnienie paszportu bydła lub unikalnego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego w systemie teleinformatycznym agencji lub doręczenie przesyłką poleconą.

Plan Strategiczny i stosowne rozporządzenie uregulowały zasady nadawania uprawnień do systemu teleinformatycznego agencji i sposobu pozyskania kodów dostępu do tego systemu.

Więcej:

Kod dostępu do systemu ARiMR „rośnie”

A co dokładnie trzeba będzie zgłaszać do bazy agencji? Dla przykładu: zgłoszenie oznakowania urodzonego zwierzęcia indywidualnym numerem identyfikacyjnym zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) gatunek zwierzęcia;

3) podgatunek lub rodzaj zwierzęcia, jeżeli dotyczy;

4) rasę zwierzęcia;

5) numer identyfikacyjny zwierzęcia;

6) rodzaj środka identyfikacji;

7) miejsce umieszczenia środka identyfikacji – w przypadku zastosowania elektronicznego identyfikatora lub tatuażu;

8) datę urodzenia zwierzęcia;

9) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia lub dawczyni zarodka albo komórki jajowej, jeżeli jest znany;

10) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia albo dawcy nasienia, jeżeli jest znany;

11) płeć zwierzęcia;

12) typ użytkowy mleczny, mięsny albo kombinowany;

13) kierunek użytkowania mleczny lub mięsny, jeżeli jest określony.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!