Scroll Top
euro banknoty


Osiągnęliśmy średnią wysokość unijnych dopłat?
Fot. MasterTux z Pixabay


Osiągnęliśmy średnią wysokość unijnych dopłat?
Fot. MasterTux z Pixabay

Polska nie dogoniła UE w wysokości dopłat

Mamy ok. 246,8 EUR (tylko środki UE) i 259,4 EUR na ha – po uwzględnieniu przejściowego wsparcia krajowego finansowanego z budżetu krajowego.

Jak podało dziś MRiRW, średnia stawka płatności w przeliczeniu na hektar wynosi ok. 259,4 EUR. „Ta średnia stawka jest wyższa od średniej dla UE-27 (wg szacunków ok. 256,4 EUR/ha) oraz zbliżona do średniej w Niemczech (wg szacunków ok. 264,7 EUR/ha)” – cieszy się w wydanym dziś komunikacie prasowym MRiRW. I zaraz dodaje, że „Znaczne różnice w poziomie wsparcia w przeliczeniu na hektar występują nie tylko pomiędzy państwami członkowskimi UE, ale także pomiędzy regionami w niektórych państwach członkowskich, co wynika ze stosowania różnych modeli systemu płatności bezpośrednich.”

Więcej:

Wysokość wsparcia bezpośredniego za 2023 r. w Polsce i w innych państwach członkowskich

To już kolejna interpretacja MRiRW zagadnienia dotyczącego średnich dopłat w UE.

O poprzednich czytaj:

Telus: dopłaty bezpośrednie 225 euro do ha to średnia unijna

Telus: dopłaty bezpośrednie 225 euro do ha to średnia unijna

Modele modelami, a wysokość wsparcia stosowanego z unijnej wspólnej kiesy to rzecz stała i wyliczalna. A z niej wynika, że dopłaty w Polsce – pomimo przeznaczania na nie środków unijnych, które mogły wspierać II filar (dotychczasowy PROW), a także powrotu do stosowania dla niektórych gospodarstw malejących z roku na rok płatności krajowych – są wciąż niższe niż średnia unijna.

Czy przejściowe wsparcie krajowe mogłoby być wyższe?

I nie pomoże zaklinanie rzeczywistości.

Nie wiadomo, dlaczego MRiRW próbuje w ogóle to robić, zamiast podjąć rzeczową dyskusję o przyszłości i unijnych planach na kolejną siedmiolatkę – która rozpocznie się już za trzy lata.

Więcej:

Dopłaty bezpośrednie już tylko przez trzy lata

Dopłaty bezpośrednie już tylko przez trzy lata?

Nie wiadomo też, kiedy wreszcie polscy rolnicy dostaną jedną czwartą zaliczek należnych im za ekoschematy  i pełne płatności ich dotyczące – na ten temat MRiRW zapomniało się wypowiedzieć – choć tu już czas najwyższy na podanie informacji.

Zaliczki dopłat bez reguł – czyli ile to jest 70 proc. z 17 mld zł?

Posty powiązane

error: Content is protected !!