Scroll Top
kartka długopis

W 2023 wyjątkowo zamiast zdjęcia wystarczy oświadczenie
Fot. toodlingstudio z Pixabay

W 2023 wyjątkowo zamiast zdjęcia wystarczy oświadczenie
Fot. toodlingstudio z Pixabay

W 2023 r. zamiast zdjęcia geotagowanego oświadczenie

Taką możliwość dopuszcza się dla rolnika, który ubiega się o przyznanie płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi.

Ministerstwo Rolnictwa przypomniało o ważnym odstępstwie od realizacji obowiązku dokumentowania stosowania nawozów naturalnych, przewidzianym w § 33 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Przewiduje ono, że jeżeli rolnik, który w 2023 roku ubiega się o przyznanie płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi nie może spełnić warunku przedstawienia zdjęcia geotagowanego, uznaje się, że warunek ten jest spełniony, jeżeli rolnik na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej:

  • złoży kierownikowi biura powiatowego Agencji oświadczenie o wykonaniu praktyk

– wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od aplikacji

– stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo

oraz

  • prowadzi rejestr zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, zawierający co najmniej: nr działki ewidencyjnej, wielkość powierzchni, datę wykonania zabiegu i rodzaj wykonanego zabiegu.

Ministerstwo Rolnictwa podało, że oświadczenie to powinno być złożone nie później niż w ciągu:

– 14 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli praktyka była zrealizowana w tym roku przed dniem złożenia wniosku lub przed dniem 15 marca 2023 r. lub

– 14 dni od dnia zrealizowania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu złożenia wniosku, nie później jednak niż do 7 listopada 2023 r.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!