Scroll Top
kosz owoce dżem

Rolnicy i sadownicy ekologiczni uzyskają ułatwienie w przejściu na inny kierunek produkcji.
Fot. congerdesign z Pixabay

Rolnicy i sadownicy ekologiczni uzyskają ułatwienie w przejściu na inny kierunek produkcji.
Fot. congerdesign z Pixabay

Większa elastyczność dla ekologicznych rolników i sadowników

MRiRW chce im umożliwić podejmowanie decyzji o ewentualnym przejściu na inny kierunek produkcji.

„Uelastycznieniem” nazywa MRiRW zmiany proponowane w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027.

Obecnie przy przyznawaniu płatności ekologicznych w ramach zobowiązań obejmujących uprawy sadownicze rolnicy muszą zachować plantacje sadownicze do końca trwania zobowiązania i nie mają możliwości zmiany już uprawianych roślin na inne w ramach takiego zobowiązania. Natomiast w przypadku zobowiązań obejmujących uprawy na gruntach ornych nie ma możliwości przejścia na inny kierunek produkcji w ramach podstawowych oraz ekstensywnych upraw sadowniczych.

MRiRW zapowiada: dla rolników wnioskujący od 2024 r. o przyznanie płatności ekologicznych zwiększy się elastyczność w realizacji zobowiązań obejmujących uprawy sadownicze oraz realizujących zobowiązania ekologiczne obejmujące uprawy na gruntach ornych.

Tak wytłumaczono potrzebę i istotę zmian:

„Główną przesłanką do przygotowania niniejszego projektu rozporządzenia jest konieczność wprowadzenia od 2024 r. zmian w realizacji przez rolników zobowiązań obejmujących uprawy sadownicze (tj. w ramach Pakietów 4. i 6. Podstawowe oraz ekstensywne uprawy sadownicze) oraz realizujących zobowiązania ekologiczne obejmujące uprawy na gruntach ornych (tj. w ramach Pakietów 1–3, 5, 7 i 9 – uprawy: rolnicze, warzywne, zielarskie, jagodowe i paszowe oraz Pakiet. 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi).

Proponowana zmiana będzie polegała na wprowadzeniu możliwości zastąpienia:

– części lub całego zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych lub

– części lub całego zobowiązania obejmującego uprawy na gruntach ornych zobowiązaniem obejmującym uprawy sadownicze lub

– dotychczas uprawianych roślin w ramach zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze innymi roślinami w ramach tego zobowiązania.

Powyższe zmiany będą możliwe do zastosowania w drugim roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania ekologicznego.”

Oczywiście na podstawie nowego uregulowania ewentualne zastąpienie na ww. zasadach zobowiązania ekologicznego innym zobowiązaniem nie będzie uznawane za uchybienie polegającego na tym, że rolnik zmniejszył wielkość powierzchni gruntu, na którym powinien realizować zobowiązanie ekologiczne.

Identyczna zmiana została przygotowana dla rolników realizujących zobowiązania jeszcze na podstawie PROW. W 2024 r. zaproponowano możliwość zastąpienia zobowiązań ekologicznych obejmujące uprawy sadownicze na wszystkich gruntach, na których były dotychczas realizowane lub na ich części) zobowiązaniami obejmującymi uprawy na gruntach ornych (tj. w ramach Pakietów 1-3, 5, 7–9 lub 11 – uprawy: rolnicze, warzywne, zielarskie, jagodowe i paszowe).

„Oczekiwanym efektem proponowanej zmiany będzie wprowadzenie większej elastyczności w realizacji zobowiązań ekologicznych poprzez możliwość przejścia na inny kierunek produkcji, a tym samym przyznawania rolnikom płatności ekologicznych do upraw, które aktualnie są bardziej dochodowe i cieszą się większym popytem na rynku” – uzasadniono.

Posty powiązane

error: Content is protected !!