Scroll Top
wędzenie kiełbasy

Grupy mogą promować produkty za pieniądze z PS dla WPR
Fot. BadziolTV z Pixabay

Grupy mogą promować produkty za pieniądze z PS dla WPR
Fot. BadziolTV z Pixabay

Grupy wypromują produkty z potwierdzoną jakością

Od 19 stycznia do 18 marca 2024 ARiMR przeprowadzi nabór wniosków o wsparcie na działania promocyjno-informacyjno-marketingowe dotyczące żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Pomoc przyznaje się na działania informacyjno-promocyjno-marketingowe, mające na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności oraz poinformowanie potencjalnych konsumentów o ich zaletach.

Pomoc skierowana jest do grup producentów, które spełniają określone przepisami kryteria.

Grupy te mają składać się co najmniej z dwóch członków wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach następujących systemów jakości żywności:

– unijnych systemów jakości żywności:

objęte systemem chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych wpisanych do rejestru, lub

objęte systemem rolnictwa ekologicznego, lub

objęte systemem ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, lub

objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, lub

– krajowych systemów jakości żywności, uznanych na mocy decyzji MRiRW za krajowe systemy jakości żywności i notyfikowane do KE zgodnie z dyrektywą 2015/1535:

integrowanej produkcji roślin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, lub

zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub

zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program (QMP)”, lub

zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka i indyka”, lub

zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub

zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”

i posiadają ważny   dokument potwierdzający wytwarzanie produktu/produktów w ramach systemu jakości żywności, którym objęty jest produkt/produkty będące przedmiotem operacji, przy czym w przypadku spółdzielni wystarczające jest, gdy sama spółdzielnia jest producentem produktu/produktów, wytwarzanych w ramach systemu jakości żywności.

Posty powiązane

error: Content is protected !!