Scroll Top
paliwo

Fot. IADE-Michoko z Pixabay

Fot. IADE-Michoko z Pixabay

Fundusz Ochrony Rolnictwa z poprawkami

Senat przyjął pakiet 3 ustaw, które spłynęły z Sejmu po poświęconym rolnictwu posiedzeniu odbytym 9 maja.

Dwa projekty Senat przyjął bez poprawek, teraz przekazane są do podpisu przez prezydenta.

Są to: ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowane oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Natomiast do ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa przyjęto poprawki i wróci ona do Sejmu.

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt rządowy) wprowadza limit zużywanego oleju napędowego przez producentów rolnych zajmujących się hodowlą świń, owiec, kóz i koni. Dotyczyć to będzie tych producentów, którym przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Nowela przewiduje w 2023 r. dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 l oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego od 1 lutego do 31 lipca dla tych producentów rolnych, którzy złożyli wnioski o zwrot akcyzy 1–31 sierpnia. Wymaga to jednak zgody Komisji Europejskiej.

 

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy – Prawo budowlane (projekt rządowy) zakłada, że 445 mln zł nadwyżki środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie zostaną wpłacone do budżetu państwa w 2023 r., ale przeznaczone na realizację zadań związanych ze stabilizacją rynku zbóż w związku z napływem zboża z Ukrainy (udzielanie pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych). Nowe przepisy w prawie budowlanym wprowadzają zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Dotyczyć to będzie również obiektów budowalnych służących do przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności do 5 tys. ton usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Senatorowie poparli z 3 zmianami doprecyzowującymi ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa (projekt rządowy). Ustawa zakłada, że ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa (FOR) będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którym za produkty rolne nie zapłacił podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa produktów rolnych, gdyż stał się niewypłacalny. Do wpłat na FOR w wysokości 0,125% wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT mają być zobowiązane podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia.

Czytaj też:

Mamy FOR, większy zwrot akcyzy i ułatwienia w budowie obiektów rolniczych

Posty powiązane

error: Content is protected !!