Scroll Top
krowa na pastwisku

Łatwiej spełnić wymogi dla płatności ekologicznej.
Fot. Pete Linforth z Pixabay

Łatwiej spełnić wymogi dla płatności ekologicznej.
Fot. Pete Linforth z Pixabay

Zmiany dla rolników ekologicznych

Mają ułatwić otrzymanie płatności w rozpoczynającym się w połowie marca naborze wniosków o płatność ekologiczną z PROW.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dość zasadniczo zmienia dotychczasowe wymagania.

Przede wszystkim wprowadza wymóg minimalnego poziomu obsady zwierząt, jaki jest wymagany przy ubieganiu się o premię, będzie na poziomie 0,3 DJP, a nie 0,5 DJP, jak obecnie.

Czytaj też:

Rośnie płatność ONW przy spadku wymaganej obsady zwierząt

Rośnie płatność ONW przy spadku wymaganej obsady zwierząt

Po drugie zmienia współczynnik wykorzystywany do przeliczania posiadanych przez rolników świń na DJP poprzez jego obniżenie z 0,3 do 0,1. „Nowa wartość wskaźnika będzie bardziej dostosowana do wartości wynikającej z uwzględnienia cyklu produkcyjnego świń” – przekonuje uzasadnienie.

Tak jak w 2023, posiadane przez rolników nieoznakowane jeleniowate będą brane pod uwagę przy spełnianiu warunku posiadania zwierząt oraz przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznych za 2024 r.. Rolnicy posiadający takie zwierzęta będą składali odpowiednie oświadczenie o zwierzętach.

Zmiany dotyczą – niestety – tylko ok. 13 tys. rolników ekologicznych. Będą obowiązywać z dniem 15 marca 2024 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!