Scroll Top
money-2696236_1280

W ramach pomocy krajowej w 2022 r. wypłacono blisko 5 mld zł.
Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

W ramach pomocy krajowej w 2022 r. wypłacono blisko 5 mld zł.
Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

Jaka pomoc krajowa w 2022 roku?

Łączna kwota wypłacona w ramach pomocy krajowej w 2022 r. wyniosła blisko 5 mld zł.

Największa kwota wsparcia – 2,6 mld zł (tj. 52,4% wypłaconych środków) – przypadła na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Drugą pozycję zajęła pomoc dla rodzin po suszy – z tego tytułu wypłacono 591 mln zł.

W ramach pomocy po COVID 19 wypłacono hodowcom loch i prosiąt 442,97 mln zł.

Zniszczenia w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych z 2021 roku kosztowały 348,26 mln zł.

Na pomoc dla producentów świń na wyrównanie dochodu w związku ze zwalczaniem ASF wydano 244, 77 mln zł.

Z tytułu usług zrealizowanych przez podmioty utylizacyjne na rzecz producentów rolnych ARiMR w 2022 r. wypłaciła 175,17 mln zł.

Wsparcie krajowe udzielone w 2022 r. w mln zł, wg stanu na 31.12.2022 r.

Kredytów raczej niewiele

ARiMR wypłaciła też dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz kredytów z częściową spłatą kapitału – te dopłaty wyniosły 178,35 mln zł.

Dopłacono:

             do kredytów inwestycyjnych i kredytów z częściową spłatą kapitału na łączna kwotę  178,3 mln zł, w tym: 9,6 mln zł stanowiły dopłaty do kredytów udzielonych w 2022 r.,  2,8 mln zł – wypłaty zobowiązań z 2021 r. płatne w 2022 r, a 165,9 mln zł – dopłaty do kredytów udzielonych w latach 1994–2021.

Banki udzieliły 1 361 kredytów na łączną kwotę 463,6 mln zł. Największe kwoty kredytów przeznaczono na: zakup gruntów rolnych – 275,8 mln zł (6,8 tys. ha), zakup, budowę, przebudowę i remont połączony z modernizacją budynków – 56,7 mln zł (60,5 tys. m2), zakup ciągników – 50,6 mln zł (125 szt.), zakup maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej – 46,9 mln zł (252 szt.) oraz zakup kombajnów – 21,2 mln zł (24 szt.);

             do kredytów klęskowych na kwotę około 33,7 mln zł, w tym: 28,3 mln zł stanowiły dopłaty do kredytów udzielonych w 2022 r., a 5,4 mln zł – wypłata zobowiązań z 2021 r. płatnych w 2022 r. Banki udzieliły 366 kredytów na kwotę 34,4 mln zł, w tym 365 kredytów klęskowych obrotowych (linia K02) na łączną kwotę 34,3 mln zł oraz 1 kredyt klęskowy inwestycyjny (linia K01) na kwotę 36,6 tys. zł.

Czytaj też:

Kredytów inwestycyjnych i klęskowych w 2022 roku było mało

Posty powiązane

error: Content is protected !!