Scroll Top
euro pszenica

Czy ustalenie uczciwych zasad naliczania czynszu dzierżawnego jest niemożliwe?
Fot. Marek Studzinski z Pixabay

Czy ustalenie uczciwych zasad naliczania czynszu dzierżawnego jest niemożliwe?
Fot. Marek Studzinski z Pixabay

Czynsz dzierżawny powinien być elastyczny czy stabilny?

Ile powinien płacić dzierżawca – czy czynsz powiązać z jego dochodami osiąganymi z dzierżawionej ziemi, czy też wspaniałomyślnie ograniczyć dochody ZWRSP?

Ten zasadniczy problem wydał się godny rozwiązania niedawnej (krótko) minister i (wystarczająco długo, aby problem czynszu rozwiązać z korzyścią dla rolników i ZWRSP) wiceminister rolnictwa Annie Gembickiej.

Pani poseł uznała za stosowne teraz, dwa miesiące po opuszczeniu stanowiska w MRiRW,  przedstawić posłom projekt zmian w zasadach obliczania czynszu dzierżawnego.

Trzeba podkreślić, że jeszcze niedawno – a już po decydujących dla wysokości czynszu zmianach cen pszenicy – pani poseł, wówczas jako wiceminister, doprowadziła do zmian w tym zakresie i czynsz od tego roku jest liczony w oparciu o cenę pszenicy z poprzednich 11 kwartałów, a nie tylko z poprzedzającego półrocza. Było oczywiste, że czas wprowadzenia tej zmiany jest skrajnie niekorzystny dla rolników dzierżawiących ziemię z KOWR – wobec ostatniego gwałtownego spadku cen pszenicy.

Więcej:

Czynsz dzierżawny z ZWRSP będzie spłaszczony

Czynsz dzierżawny z ZWRSP będzie spłaszczony

Teraz poseł Gembicka proponuje użycie magicznego słówka „lub”. Złożyła w Sejmie projekt regulacji, przewidujący ustalanie czynszu w oparciu o cenę pszenicy „za jeden lub jedenaście kwartałów”.

A kiedy „jeden”, a kiedy „jedenaście kwartałów”?

Pani poseł jest tym razem łaskawa dla dzierżawców. Otóż wybierany miałby być „najkorzystniejszy dla dzierżawcy wariant”.

Zapewne te potencjalne korzyści dla KOWR – lub ich brak – nie będą już teraz brane pod uwagę przy wyborze dzierżawcy, a umowy będą zawierane bez względu na spodziewane dochody dla ZWRSP…

A tak na poważnie: czy bieżący czynsz nie powinien być zależny od dochodu osiąganego aktualnie z dzierżawionej ziemi? I czy naprawdę tak trudno to osiągnąć?

Czytaj też:

Czynsz dzierżawny jak wino

Czynsz dzierżawny jak wino

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!