Scroll Top
elderly-g4f4e5d26c_1920

Sołtys nie dostanie dodatku do emerytury
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Sołtys nie dostanie dodatku do emerytury
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Dodatek do emerytury dla sołtysów?

Temat wraca od lat – tym razem wywołał go poseł, który zasugerował się wprowadzonym dodatkiem do emerytury dla strażaków.

Jak jednak wynika z odpowiedzi na interpelację, udzielonej przez wiceminister rolnictwa Annę Gembicką, nie ma analogii między tymi sytuacjami.

Jak podaje wiceminister, świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej (OSP) przysługuje strażakowi ratownikowi na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490) i jest wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Nie wynika to jednak z rozwiązań z systemu emerytalnego. System emerytalny kieruje się bowiem regułą „nietworzenia nowych uprawnień, nieznajdujących pokrycia w składce na ubezpieczenie emerytalne”.

Zasada ta prowadzi do tego, że „Obecnie na gruncie przepisów ustawy 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, z późn. zm.) są wypłacane jedynie dwa rodzaje dodatków – dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek dla sierot zupełnych. Oba dodatki są świadczeniami o charakterze ubezpieczeniowym, związanymi z ryzykami ubezpieczeniowymi w postaci niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz utraty żywiciela. Wypłata tych dodatków ma miejsce w sytuacji spełnienia się wskazanych ryzyk oraz wiąże się z obowiązkiem opłacania składki ubezpieczeniowej.

Pełnienie funkcji sołtysa nie mieści się w przewidzianych przez system ubezpieczeń społecznych kategoriach ryzyk ubezpieczeniowych, które obejmują przede wszystkim utratę możliwości osiągania dochodów z pracy wskutek starości lub niezdolności do pracy spowodowanej stanem zdrowia.”

Posty powiązane

error: Content is protected !!